درغذا خوردن ونوشيدن برای اثربخشی در درمان کودکان فلج مغزی بايد به موارد زير توجه کرد:

1-بسياري از اصول وضعيت دادن را بايد براي تغذيه کودک به کاربرد.بايد وضعيت نشسته خوبي را براي فرد با يا بدون وسيله کمکي به کاربرد .سر را کمي به جلو خم کرده چرا که سر را که به طرف عقب رفته باشد،بستن لب ها و بلعيدن غذا را مشکل مي کند.اين وضعيت خميده در گردن به کاهش رفلکس بستن نا بهنجار دهان کمک مي کند.
2-به دليل اينکه کودک به غذا ومسير حمل غذا توجه دارد،بهتر است ظرف غذا در جلو کودک وغذا دروسط قرارگيرد.همچنين مسير غذا طور باشد که حرکت هاي نا بهنجار را تشويق نکند ودر عين حال موضوع تقارن در کودک تشويق شود .
3-بايد کودک را تشويق کرد که براي گرفتن غذا از قاشق به طرف جلو آمده و لب ها را کاملاًدراطراف قاشق ببندد.
4-جويدن موثر تنها موقعي به وجود مي آيد  که لب ها کاملاً بسته باشند.براي بستن لب ها اگر لازم باشد ،مي توان با قرار دادن انگشت زير لب پاييني وفشار دادن آن به طرف بالا به کودک کمک کرد.
5-طرزجويدن،غذا مي بايست بين داندان ها باشد .براي درمان فلج مغزی که مشکل در حرکت دادن غذا دردهان دارند ،والدين مي توانند لقمه را بين دندان ها قرار دهند(تجربه ها نشان داده اند که کودکان معمولاًيک طرف دهان را براي جويدن ترجيح مي دهند).
6-خوردن درجلوي آيينه به کودک کمک ميکند تا مراقب بسته بودن لب ها بوده جويدن را دنبال کند .
7-براي جلوگيري از لغذيدن بشقاب يا کاسه ،از صفحه هاي غير لغزنده يا بادکش دار بايد استفاده کرد .
براي کودکان که مشکل در قرار دادن غذا در قاشق دارند ،مي توان از بشقاب هايي که يک طرف آن بلند تر از طرف ديگر است استفاده کرد .براي کودکاني که کند غذا مي خورند مي توان از بشقاب هاي گود استفاده کرد (تا غذا ديرتر سرد شود )مي توان از بشقاب هاي سنگين براي ثبات بيشتر استفاده کرد .
8-بعضي مواقع لازم است که قاشق وچنگال را براي کودک تطبيق داد براي مثال:
بهتر است کودکاني که قدرت عضلاني کمي دارند ،از قاشق وچنگال هاي  سبک استفاده کنند .
اندازه قاشق چنگال را مي توان بسته به نياز کودک تغيير داد.مثلاًدسته بلند قاشق ميتواند به کودکي که داراي محدوديت حرکتي است کمک کند .
قاشق کم عمق مي تواند به کودکي که در گرفتن غذا از قاشق مشکل دارد ،کمک کند.
9-در صورتي که در هنگام نوشيدن دچار اشکال شده ونمي تواند سر خود را عقب ببرد ،ميتوان از ليوان هاي لبه دار وزاويه دار حتي قوري استفاده کرد .
-از طرفي ديگر مشکلهاي زيادي در تغذيه کودکان فلج مغزی  ممکن است به اين صورت نمايان شود که فک به طور ناگهاني با نيرو يا با يک انحراف شديد باز شود ونوع تنفس دهان وتقلا واسترس به تشديد موجب تشديد وضعيت مي شود  .همچنين حساسيت بيش از حد دهان ،تماس دندان ها با هم ،تماس لثه ها ودندان ها با اسباب بازي ،غذا و....ميتواند منجر به باز شدن دهان گردد.عفونت وپوسيدگي دندان ها و لثه ها نيز ممکن است مشکل هايي را در تغذيه به وجود آورد ،به طور که فرد براي فرار از درد دهان ودندان ،دهان خود را باز نگهدارد .
بررسي ودرمان به موقع اين مشکل ها را مي تواند تا حدزيادي از بروز مسايل بعدي جلوگيري کرده وبه حل مشکل هاي تغذيه اي کمک کند. 

گرد آوري :بهنود اسدي کارشناس کاردرماني این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

منبع:نشريه تغذيه وتربيت استثنائي مرجان مدني

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران