چه عواملی در بهبود هر چه سریعتر اختلالات گفتاری کودکان موثرند ؟

پيش آگهي يعني تخمين اينكه چقدر مهارتهاي گفتاري كودكتان در بهترين شرايط با درمان بهبود پيدا خواهد كرد.

پيش بيني يك برآيند دقيق براي هر SLP (گفتار درمانگر) غير ممكن است. برخي دلايلي وجود دارد كه چرا پيش بيني برآيند و نتيجه درمان يك كودك سخت و مشكل مي باشد .

 

اولا، آپراكسي تكامل گفتار يك اختلال وسيع است يعني هيچ رفتار و مشخصه معيني وجود ندارد كه بتوان وجودش را تعريف كرد. به جاي آن اگر به كودكي اطلاق آپراكسي داده شد يعني او تعدادي مشخصه را داشته است كه به احتمال زياد نمايانگر و نشانگر وجود آپراكسي مي باشد. به خاطر همين است كه هيچ 2 كودك آپراكسي مثل هم نمي باشند.

 

علاوه بر اين، آپراكسي اتيولوژي هاي متعددي دارد. برخي از اين اتيولوژي ها شامل: جنبه ارثي براي اختلالات متعاقب حركتي (تاريخچه خانوادگي)، مشكلات دوران بارداري يا حين زايمان، تفاوتهايي در سرعت تكامل و رشد و يا كيفيت و چگونگي ميلين سازي (غلاف يا پوشش سلولهاي عصبي در مغز كه در سالهاي قبل از مدرسه خيلي زياد افزايش مي يابد)، اختلالات نورولوژيكي، تأخيرهاي تكاملي و ... مي شود. در نهايت برخي عواملي وجود دارد كه باعث مي شود بر برآيند و نتيجه درمان كودك با آپراكسي گفتار تأثير بگذارد.

جهت ارزیابی دقیق اختلال گفتاری کودکتان در هر مقطع سنی و آگاهی از زمان تقریبی بهبودی فرزندتان و همچنین ارایه بهترین راهکارهای درمانی توسط گفتاردرمانان زبده موسسه ایران با ما همراه شوید تلفن 66596151

فاكتورهايي كه بر نتيجه و برآيند طولاني مدت آپراكسي تأثير مي گذارند:

 

 • دلایل اختلال گفتار كودك چقدر در زمان بهبودی گفتار کودک موثر است؟

 

آيا علت نقايص حركتي دهاني كودك اساسا و ماهيتا حركتي است يا زباني يا آواشناختي؟ به علت متفاوت بودن علتهاي آپراكسي، پيش آگهي ها هم متفاوت مي باشند. 2 كودك با علائم ظاهري مشابه ممكن است برآيندهاي متفاوتي داشته باشند چرا كه اتيولوژي يك كودك ممكن است او را قادر سازد كه مهارتهاي حركتي جديد را راحت تر نسبت به كودكي با اتيولوژي متفاوت ديگري كسب كند. در واقع مشكل گفتار درمانگران در اين حقيقت نهفته است كه آنها خيلي كم و به ندرت علت و اتيولوژي آپراكسي يك كودك را تشخيص مي دهند.

 

 • وجود سابقه اختلال گفتاری در خانواده کودک چقدر در زمان بهبودی گفتار کودک موثر است:

 

زماني كه آپراكسي گفتار را در ديگر اعضاي خانواده مي بينيم، منطقي است كه نتيجه بگيريم كه برآيند طولاني مدت كودك ممكن است مشابه نتيجه آن فرد يا افراد خانواده اش باشد. (البته به شرطي كه اتيولوژي هايشان مشابه باشد.)

 

 • شدت اختلال گفتاری کودک چقدر در زمان بهبودی گفتار کودک موثر است :

 

به طور كلي، آپراكسي هاي خيلي شديد گفتاري، نيازمند دريافت درمان به مدت طولاني تري هستند.

 

 • احتمال وجود هم آپراكسي كلامي و هم دهاني:

 

كودكاني كه آپراكسي كلامي و دهاني را دارند درمان طولاني تري دارند تا كودكاني كه تنها آپراكسي كلامي دارند.

 

 • سلامت عمومي کودک چقدر در زمان بهبودی گفتار کودک موثر است:

 

كودكاني كه سلامت كلي آنها خوب است راحت تر انواع آموزشها را ياد مي گيرند تا آنهايي كه در دوره هايي از زمان قدرت يادگيري كمي به علت بيماري دارند. (عفونتهاي گوش مياني، عفونتهاي دستگاه تنفس فوقاني و ...)

 

 • مهارتهاي شناختي کودک چقدر در زمان بهبودی گفتار کودک موثر است :

 

كودكاني كه مهارتهاي يادگيري اندازه گيري شده شان به طور ميانگين بالاتر از حد معمول مي باشد پيش آگهي بهتري دارند نسبت به كودكاني كه تأخيرهاي شناختي دارند.

 

 • توجه وتوانايي تمركزچقدر در زمان بهبودی گفتار کودک موثر است:

 

كودكان با اختلالات توجهي اغلب نيازمند مداخلات درماني طولاني تري هستند تا كودكاني كهبه طور ميانگين بالاتر از حد معمول مهارتهاي توجهي هستند. اين به اين علت است كه يك SLP (گفتار درمانگر) مي تواند بر توليد كودك بيشتر متمركز شود تا بر حفظ و تداوم توجه كودك؛ و كودكان با اختلالات توجهي خيلي سختشان است كه بر گفتارشان كنترل و نظارت داشته باشند. (كه خيلي مهم است براي منتقل كردن مهارتها به سطح محاوره.)

 

 • واكنش كودك نسبت به نقايص گفتاري اش چقدر در زمان بهبودی گفتار کودک موثر است:

 

كودكاني كه ظاهرا نسبت به مشكلات گفتاري شان آگاه نيستند و يا اذيت نمي شوند از اين موضوع كه ديگران گفتارشان به سختي متوجه مي شوند، اغلب نيازمند درمان طولاني تري هستند.

 

 • توانايي خود كنترلي:

 

كودكاني كه به طور ميانگين بالاتر از حد معمول توانايي كنترل توليدهاي گفتاريشان را دارند، پيشرفتشان سريعتر از كودكاني است كه قادر به خود كنترلي نيستند و اين گونه كودكان نيازمندند كه SLP و يا ديگران فيدبكهايي را در ارتباط با توليد گفتارشان به آنها بدهند. خود كنترلي يك مهارت مهم براي يادگيري كودكان دچار آپراكسي مي باشد. اين فرآيندي است كه در طي آن كودكان مهارتهاي يادگرفته شده در درمان را به كار مي گيرد و شروع به استفاده از آنها در گفتار خودانگيخته اش مي كند. اين تنها براي كودكاني رخ مي دهد كه شروع به "شنيدن" توليد خودشان مي كنند و آنها را تصحيح مي كنند. اگر كودك متوجه اشتباهش نشود، غير ممكن است كه آن را اصلاح كند.

 

 • سن شروع مداخلات درماني چقدر در زمان بهبودی گفتار کودک موثر است:

 

كودكاني كه درماني را در سن كمتري آغاز كرده اند، پيش آگهي طولاني مدتشان بهتر مي باشد.

 

 • درمان مناسب و حرفه ای گفتاردرمانی چقدر در زمان بهبودی گفتار کودک موثر است:

 

از آنجايي كه كودكان با آپراكسي از لحاظ ايتولوژي متفاوت مي باشند، رويكرد درماني آنها نيز بايد مطابق با نيازهاي فردي آنها باشد. يك رويكرد براي تمام كودكان آپراكسي مفيد نمي باشد. با علم به روشهاي مديريت و درمان آپراكسي براي يك SLP لازم است كه جلسات را مطابق با نيازهاي كودك تطبيق دهد.

 

 • تداخل ديگر اختلالات:

 

وجود ديگر اختلالات با آپراكسي (مانند كم شنوايي، ديزآرتري و ...) به طور كلي نشانگر پيش آگهي ضعيف تري نسبت به يك اختلال آپراكسي خالص مي باشد. اگرچه آپراكسي خالص و محض، معمول نيست. وقتي كودكي از لحاظ نورولوژيكي از جهتي متفاوت است اغلب به اين معني است كه او اختلالات رفتاري/ حركتي/ يادگيري را در ديگر زمينه هاي تكاملي اش نشان مي دهد.

 

علاوه بر اين، كودكان با آپراكسي فرصت تعامل با همسن و سالانشان و بزرگسالان را به شيوه اي معمولي ندارند و در معرض ريسك بيشتري براي ابتلا به اختلالات و تأخيرات زباني، رفتاري، اجتماعي و ... به خاطر آپراكسي شان مي باشند.

 

 • انگيزه و همکاری کودک چقدر در زمان بهبدی گفتار کودک موثر است:

 

كودكي كه براي افزايش وضوح گفتارش با درمانگرش همكاري خوبي دارد پيش آگهي بهتري دارد تا كودكي كه نسبت به درمانش مقاوم و يا متزلزل مي باشد.

 

 • نقش، تحصيلات، حمايت والدين:

 

درك/ آگاهي والدين از آپراكسي كودكشان، توانايي آنها را براي واكنش دادن به گونه اي كه باعث تشويق و حمايت مهارتهاي ارتباطي كودك شود را افزايش مي دهد. و آنها مجهزتر و به شيوه هايي مؤثرتر كودكشان را حمايت مي كنند تا كودك با ديگران ارتباط برقرار كند.

 

والدين بايد نسبت به هر عبارت پيش بيني كننده اي محتاط باشند، براي يك درمانگر امكان ندارد كه به يقين بگويد يك كودك حتما كاملا خوب مي شود و يا بگويد كه كودك شما  هيچگاه حرف نمي زند.

 

تا به اين تاريخ هيچ مطالعه مشخصي در مورد برآيند كودكان با آپراكسي انجام نشده است. اين به اين علت است كه تعاريف و توافقات اين گروه كودكان كم است و اين حقيقت كه هيچ دو كودك با آپراكسي از لحاظ خصوصيات آپراكسي شان كاملا مشابه هم نيستند. به خاطر همين ايجاد يك گروه كنترل به منظور بررسي مؤثر بودن و نتايج درمان طولاني مدت آنها نيز خيلي مشكل است.

 

 

ترجمه:الهام مختاری کارشناس گفتاردرمانی

خدمات مرکز

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

کلینیک تهران