عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرخدماتعنوان مجوز

مرکز جامع توانبخشی ایران

تهرانفرهنگ محمدخانیتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , ارتو پدی فنی , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

مرکز توانبخشی اسماء

کرجحسن رضویفیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

مرکز کاردرمانی لیبلا رضایی

کرمانشاه---مرکز جامع توانبخشی

مرکز کاردرمانی اقبال غریب وندی

کرمانشاهاقبال غریب وندیکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی محسن شادفر

سمنانکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی هلال احمر

سمناناسدالله طاهریکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی حسین علی بخشی

سمنانحسین علی بخشیکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی مریم احمدی

رشتمریم احمدیکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی توان نو

رشتسارا رضایی پلکوییتوانبخشی دست , اتاق تاریک , کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی پیام امید

رشتمریم لامیانکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی موسی کریمی

کرمانموسی کریمیکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی هادی بی باک

کرمان---مرکز جامع توانبخشی

مرکز کاردرمانی مریم تراز

کرمانمریم ترازکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی اسماعیل احمدیان

خراسان رضویاسماعیل احمدیانکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی مرتضی ارغیانی

مشهدمرتضی ارغیانیکاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی معلم

مشهدمهدی اسداللهیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی غلام جهان

مشهدغلام نبی جهان معینکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز توانبخشی افتاب

گلستانجواد یگانهگفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی زهرا حمیدی

هادیشهرزهرا حمیدیگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی زهرا حسینی

آبادهزهرا حسینیگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران