نام مدیر
خدمات
عنوان مجوز
فرشاد زارعی
گفتاردرمانی, کاردرمانی
مرکز جامع توانبخشی
فرهنگ محمدخانی
توانبخشی دست , فیزیوتراپی , ارتو پدی فنی , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی
مرکز جامع توانبخشی
محبوبه صیادی
کاردرمانی
مرکز کاردرمانی
حسین آشوری
توانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانی
مرکز کاردرمانی
علیرضا بهزادنیا
کاردرمانی
مرکز کاردرمانی
فرزاد نامی
توانبخشی دست , اتاق تاریک , کاردرمانی
مرکز کاردرمانی
رعنا ایران خواه
کاردرمانی
مرکز کاردرمانی
سارا بیات
کاردرمانی
مرکز جامع توانبخشی
میثم باقری نیا
توانبخشی دست , فیزیوتراپی , کاردرمانی
مرکز جامع توانبخشی
محمد همایی
کاردرمانی
مرکز کاردرمانی
رضا حیدری یسادلی
کاردرمانی
مرکز کاردرمانی
عصمت السادات خلیلی حسین ابادی
کاردرمانی
مرکز کاردرمانی
سید ناصرالدین سید زاده
کاردرمانی
مرکز کاردرمانی
زینب عبدب مقدم
کاردرمانی
مرکز کاردرمانی
راضیه فلسفیان و ضیغمی
توانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانی
مرکز کاردرمانی
اعظم نقدیان
کاردرمانی
مرکز کاردرمانی
حسن رضوی
فیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانی
مرکز جامع توانبخشی
زهرا اقاپور
کاردرمانی
مرکز کاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید