عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرخدماتعنوان مجوز

مرکز جامع توانبخشی ایران

تهرانفرهنگ محمدخانیتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , ارتو پدی فنی , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

مرکز کاردرمانی محبوبه صیادی

قزوینمحبوبه صیادیکاردرمانیمرکز کاردرمانی

كلينيك كاردرماني مهرآوران

تهرانحسین آشوریتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی علیرضا بهزادنیا

تبریزعلیرضا بهزادنیاکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی فرزاد نامی

تبریزفرزاد نامیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی پریچهر چیت گرزاده

قزوین---مرکز جامع توانبخشی

مرکز کاردرمانی رعنا ایران خواه

زنجانرعنا ایران خواهکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی سارا بیات

زنجانسارا بیاتکاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

مرکز کاردرمانی قاسم موسوی

زنجان---مرکز جامع توانبخشی

کلینیک کاردرمانی همراز

ساوهمیثم باقری نیاتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

مرکز کاردرمانی محمد همایی

ساوهمحمد هماییکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی عصمت خلیلی

قمعصمت السادات خلیلی حسین ابادیکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی سید ناصرالدین سید زاده

قمسید ناصرالدین سید زادهکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی زیتب عبدی مقدم

قمزینب عبدب مقدمکاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی آبان

قمراضیه فلسفیان و ضیغمیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی اعظم نقدیان

قماعظم نقدیانکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی محسن شادفر

سمنانکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی هلال احمر

سمناناسدالله طاهریکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی حسین علی بخشی

سمنانحسین علی بخشیکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی مریم احمدی

رشتمریم احمدیکاردرمانیمرکز کاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید