عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرخدماتعنوان مجوز

مرکز جامع توانبخشی ایران

تهرانفرهنگ محمدخانیتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , ارتو پدی فنی , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

مرکز کاردرمانی محبوبه صیادی

قزوینمحبوبه صیادیکاردرمانیمرکز کاردرمانی

كلينيك كاردرماني مهرآوران

تهرانحسین آشوریتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی علیرضا بهزادنیا

تبریزعلیرضا بهزادنیاکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی فرزاد نامی

تبریزفرزاد نامیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی پریچهر چیت گرزاده

قزوین---مرکز جامع توانبخشی

مرکز کاردرمانی رعنا ایران خواه

زنجانرعنا ایران خواهکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی به نوان

زنجانسارا بیاتکاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

مرکز کاردرمانی قاسم موسوی

زنجان---مرکز جامع توانبخشی

کلینیک کاردرمانی همراز

ساوهمیثم باقری نیاتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

مرکز کاردرمانی محمد همایی

ساوهمحمد هماییکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی رضا حیدری یسادلی

قمرضا حیدری یسادلیکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی عصمت خلیلی

قمعصمت السادات خلیلی حسین ابادیکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی سید ناصرالدین سید زاده

قمسید ناصرالدین سید زادهکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی زیتب عبدی مقدم

قمزینب عبدب مقدمکاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی آبان

قمراضیه فلسفیان و ضیغمیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی اعظم نقدیان

قماعظم نقدیانکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز توانبخشی اسماء

کرجحسن رضویفیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

مرکز کاردرمانی زهرا آقا پور

ساریزهرا اقاپورکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی آرزو دورودیان

ساریآرزو دورودیانکاردرمانیمرکز کاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید