عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرخدماتعنوان مجوز

مرکز کاردرمانی زیتب عبدی مقدم

قمزینب عبدب مقدمکاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی آبان

قمراضیه فلسفیان و ضیغمیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی اعظم نقدیان

قماعظم نقدیانکاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک توانبخشی آرمان

قمليلاشكارچيفیزیوتراپی , اتاق تاریک , آب درمانی, گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

کلینیک توانبخشی استاد شهریار

قمگفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

کلینیک گفتاردرمانی قم

قمسمانه دهقانیگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

مرکز کاردرمانی مهر

قمولی کاوندیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

مركز توانبخشي مهر

قمميلاديگفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز توانبخشی تبسم مهر

قمولی کاوندی دانشمندتوانبخشی دست , اتاق تاریک , آب درمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی مهر

قمولی کاوندی دانشمندتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک توانبخشی تبسم

قمتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی پناه زاده

قمشفیعه پناه زادهگفتاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

کلینیک تخصصی گفتاردرمانی بیان

قم---------

کلینیک کاردرمانی پارسا

قم---------

کاردرمانی فاطمه امیری زاده

قم---------

کلینیک گفتاردرمانی پناه

قمشفیعه پناه زادهگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران