عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرخدماتعنوان مجوز

کلینیک گفتاردرمانی مشهد

مشهدمحمد مالکگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

مرکز کاردرمانی توان افزا

مشهددکتر نادر متین صدرگفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی سخن

مشهددکتر فاطمه شیبانیگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی قائم

مشهدرمضان نجف پورگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی سلامت

مشهدسیده زهره سیدیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی کاوش

مشهداتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

کلینیک گفتاردرمانی واک

مشهدگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی طلوع

مشهد---------

کلینیک کاردرمانی احساس

مشهد---------

گفتار درمانی گویا - هاشمیان

مشهد---------

کلینیک گفتاردرمانی طلوع

مشهد---------

کاردرمانی اسفندیار قاسمی راد

مشهداسفندیار قاسمی رادکاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی رویش مشهد

مشهدحسین زینلیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی باران

مشهدعلی حاجیانتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی مِدریک

مشهدسجاد زِینلیان بافندهگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک توانبخشی کندو

مشهدذبیح اله راستیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی دانش پژوه

مشهدطیبه دانش پژوهگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید