عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرخدماتعنوان مجوز

مرکز جامع توانبخشی رادمین

کرجدکتر مداحتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

مركز كاردرماني آزادي

کرجمجيد آزادي نجف آباديتوانبخشی دست , کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی نیکان

کرجمیلاد محمدیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی بهار کرج

کرجبهاره طلیم خانی سعدی مصطفی پورتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

کاردرمانی فاطمه باقرزاده

کرجفاطمه باقرزادهکاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک تخصصی کاردرمانی دی

کرجکاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی حس خوب

کرجناصرفرجی فاطمه امینیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید