سایر تخصص های وابستهrss

عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرخدمات

ارتوپدی فنی مجلسی

همدانتکنیکال ارتوپدیست آرش مجلسیارتو پدی فنی

مرکز جامع درمان و توانبخشی اعصاب و روان سهروردی

اصفهاندکتر علی رضا رسویار---

کلینیک سیرجان ارتو

سیرجانف جمالیارتو پدی فنی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران