عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرخدماتعنوان مجوز

مرکز توانبخشی پاک مهر

یزدرضا پاک مهرکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز توانبخشی مهر طلبان

یزد---مرکز جامع توانبخشی

مرکز توانبخشی سینا

یزدمحسن کریمیکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز توانبخشی پاک مهر

یزد---مرکز جامع توانبخشی

مرکز توانبخشی مهر طلبان

یزدالهه اکبرکاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی هادی

یزدنسترن فیجانیگفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کاردرمانی خاتم

یزدفاطمه حکیم پورگفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

کلینیک کاردرمانی موسوی

یزدسید علی محمد موسوی فردتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک رفتاردرمانی ریاحی

یزدمعصومه سادات ریاحیگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

مرکز توانبخشی رویان

یزدولی زارعتوانبخشی دست , اتاق تاریک , کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی ترابی پور

یزداخترالسادات ترابی پورگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی دیبا

یزدفضل الله دهقانفیزیوتراپی , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی نوری

یزدابوالفضل نوری شمسیگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی توانا

یزدگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

مرکز توانبخشي پويا

یزد---------

مرکز گفتاردرمانی سجاد محسنیان

یاسوجسجاد محسنیانکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز توانبخشی نوتوان

یاسوجامانه حجازی نیاگفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردمانی نو توان

یاسوجسجاد محسنبیانکاردرمانیمرکز کاردرمانی

موسسه توانبخشی یلدا

یاسوجمصطفی قاسمی برم سبزگفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی شهدای امدادگر

گلپایگانحمیدرضا کریمیانفیزیوتراپی , ارتو پدی فنی , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران