عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرخدماتعنوان مجوز

مرکز توابخشی اوا

ایلاممریم نظریگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

مرکز گفتار درمانی زهره ملکی

دهلرانزهره ملکیگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

مرکز توانبخشی صبا

بجنوردسمانه صفاییان تیتکانلوگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

مرکز توانبخشی نوتوان

یاسوجامانه حجازی نیاگفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردمانی نو توان

یاسوجسجاد محسنبیانکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز توانبخشی علی اکبر دهقان پور ا

زاهدانعلی اکبر دهقان پور اکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی تهمینه سلملیان

زاهدانتهمینه سلملیانگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی سید محمد جواد موسوی

زاهدانسید محمد جواد موسویگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

مرکز کاردرمانی علیرضا امیری

بجنوردعلیرضا امیریکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز توانبخشی وحدانی

بجنوردمریم مختار زادهگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

مرکز کاردرمانی فرشیده نسب

خرم ابادفرشیده نظری نصبکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی نگار فتحی بیرانوند

خرم ابادنگار فتحی بیرانوندکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی وفا رشیدی

ایلاموفا رشیدیکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی شفا

بیرجندمریم ایمانیکاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز كاردرماني الهام صادقين

تهرانالهام صادقينتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی لقمان

تربت حیدریه---مرکز جامع توانبخشی

مرکز کاردرمانی بهزاد حاجی بیگی

ایلام---مرکز جامع توانبخشی

مرکز کاردرمانی کبری سلطانی خدیو

اراک---مرکز جامع توانبخشی

کلینیک کاردرمانی سینا

قدسحميدرضا صبوريتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک توانبخشی شایان

تهرانمحمدرضا میرزاییتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , ارتو پدی فنی , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران