عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرخدماتعنوان مجوز

مرکز توانبخشی شهید نوریان

نورابادسلمان نوریانتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کاردرمانی نازی آباد

تهرانسحر افروزتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک سلامت انجمن یاوران خیریه وحیدیه

شیرازمحمد مهدی خردمندفیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی هادی

یزدنسترن فیجانیگفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی مرتضی ذکریایی

مازندرانمرتضی ذکریایی آهنگرکاردرمانیمرکز کاردرمانی

موسسه توانبخشی یلدا

یاسوجمصطفی قاسمی برم سبزگفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی ولیعصر

سبزوارزرین بیدیتوانبخشی دست , کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز جامع توانبخشی هلال سمنان

سمناناسد اله طاهریتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , ارتو پدی فنی , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

کلینیک گفتاردرمانی همگام

آبادهنسرین ابوالحسنیگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

مرکز کاردرمانی امید

اهوازثریا آلبوغبیش.زهرا قاسمیاتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی توان افرين

تهرانمژگان كبكيتوانبخشی دست , ارتو پدی فنی , اتاق تاریک , آب درمانی, گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی محمد سرایی

همدانمحمد سراییتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی لقمان

تربت حیدریههادی خسرویتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی رسش

اصفهانولی شیری محبوبه امامیاتاق تاریک , آب درمانی, گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی مهرآوران

اهوازگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

مرکز کاردرمانی پدیده

اصفهانامین نصرتوانبخشی دست , اتاق تاریک , آب درمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک توانبخشی همگام

خمینی شهرامین نصر؛ محسن جعفری؛ میثم شفیعیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , آب درمانی, گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی توان افزا

مشهددکتر نادر متین صدرگفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی قائم

ماهشهرمعصومه کماییتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک توانبخشی آرمان

قمليلاشكارچيفیزیوتراپی , اتاق تاریک , آب درمانی, گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران