عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرخدماتعنوان مجوز

مرکز توانبخشی مانی

اصفهانسعید کریمی علویجهاتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی رهگشا

اصفهانعلیرضا جهرمیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , آب درمانی, گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی مرکزی

شاهین شهرحسین حاجی شفیعیتوانبخشی دست , کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کاردرمانی خاتم

یزدفاطمه حکیم پورگفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

کلینیک گفتاردرمانی مصطفی مصرزاده

قوچانمصطفی مصرزادهگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک توانبخشی استاد شهریار

قمگفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

کلینیک توانبخشی امید فردا

سیرجانحسین مکی ابادیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

کلینیک کاردرمانی موسوی

یزدسید علی محمد موسوی فردتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز کاردرمانی رویش

شهرکردنینا بابادیکاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک توانبخشی پرواز

شهرکردسلیمیتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , ارتو پدی فنی , اتاق تاریک , آب درمانی, گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

کلینیک گفتاردرمانی درمانگاه نخصصی و فوق تخصصی ایلیا

تهرانگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی بهبد

اسلامشهرمحمد احمدیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

مركز كاردرمانى كودكان آپنيتا

تهرانطاهره على خاناتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی نویان شهرری

تهرانندا آنشیاتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانى مركزى هرمزگان

بندرعباسعلى درستكارگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

مرکز توانبخشی توانا ساری

ساریمهدی مقامیتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , آب درمانی, گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

کلینیک کاردرمانی تک پور

اهوازویدا تک پورتوانبخشی دست , اتاق تاریک , کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی توان افزا

رفسنجانسمیه کیاگفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی رویش

جهرمنرجس نیکوکارگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کاردرمانی امید باختر

تهرانصدیقه مرادیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , کاردرمانیمرکز کاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران