مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه غرب تهران

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه مرکزی

همکاران مجرب و حرفه ایی
تیم متخصص کادرمانی و گفتاردرمانی توانبخشی ایران
 • بهنود اسدی

  بهنود اسدی

  کاردرمانی کودکان

 • فاطمه رحیمی

  فاطمه رحیمی

  گفتار درمانی کودکان

 • فرهنگ محمدخانی

  فرهنگ محمدخانی

  کاردرمانگر

 • سید علیرضا میرطلایی

  سید علیرضا میرطلایی

  کاردرمانی دست

 • الناز قربانی

  الناز قربانی

  گفتاردرمانی

 • مهسا برودتی

  مهسا برودتی

  کاردرمانی ذهنی - اختلال یادگیری

 • اسلام دوست

  اسلام دوست

 • شیدا بختیاری

  شیدا بختیاری

  متخصص لکنت زبان

 • مصطفی بنایی

  مصطفی بنایی

  کاردرمانی اطفال