تعریف حرکات اصلاحی :

کلیه حرکات و فعالیتها و روشهایی که برای رفع ضعف های جسمانی و عضلانی و ارگانیکی و هماهنگی بکار می رود اصلاح حرکتی نامیده می شود.

ضایعات و بدشکلی هایی نظیر صافی کف پا ،انحراف مچ پا، عقب زدگی و انحراف زانو، انحراف لگن ،انحراف ستون فقرات و راه رفتن به صورت تلوتلو از جمله ضایعاتی می‌باشند که باعث ایجاد نمای غیرمتعارف در راه رفتن کودکان می شود .

متخصصین مرکز توان بخشی ایران با تجربه این بخش در تلاشند تا با به کار بردن روش های الگوی اصلاحی و تجهیزات منحصر به فرد ،ناهنجاریهای حرکتی را به حداقل برسانند

 

آشنایی با اجرای تمرینهای اصلاحی و درمانی :

هدف از تمرین، پیشگیری و توانبخشی در پی بروز ناهنجاریها و آسیبهای جسمانی و حفظ وضعیت مناسب است از این رو انواع تمرینها را می توان به جسمانی، روانی، مهارتی و حرکتی تقسیم کرد

 

مفاهیم پایه در حرکات ا صلاحی :

حرکات اصلاحی یکی از بخشهای تربیت بدنی است که هدفش آن است که به کمک تمرینهای بدنی از ناهنجاری های جسمانی پیشگیری و در صورت بروز ، آنها را اصلاح کند و همچنین هدف این رشته تامین تندرستی، پر بار کردن ایام فراغت و لذت بخشیدن به زندگی انسان است. تندرستی یعنی کارکرد طبیعی بدن و تعامل ارگانیک بدن و روان.

 

درمان صافی کف پا در کودکان :

اگر با استراحت، درد کاهش نیابد، عمل جراحی مورد نیاز است. جراحی، آخرین مرحله درمان صافی کف پا در کودکان  می باشد. افرادی که جراحی می کنند، غالبا درد پایشان بهبود می یابد.

 

:درمان  عقب زدگی و انحراف زانو در کودکان

بسته به نوع و شدت عقب زدگی زانو ممکن است پزشک گزینه های ذیل را برای درمان عقب زدگی زانو و درمان انحراف زانو توصیه کند:

فیزیوتراپی-

ارتزها و بریس-

 درمان جراحی-

 

 : درمان انحراف لگن

.انحراف در لگن خاصره به این معناست که استخوان یکی از لگن ها (ایلیاک)در یک سمت بالاتر از دیگری قرار دارد

برای درمان انحراف لگن از روش یومی هو تراپی استفاده میشود