باعرض سلام وخسته نباشید خدمت شما
 
ببخشید کودکی که سندرم دان داره چگونه وچطوری باید کمکش کرد؟
چه راهکاری برای آموزش به انها وجود دارد؟
 
راه ارتباط با آنها چگونه است؟
 
با سلام
هر چند كودكان داون به لحاظ حركتي و ذهني با يكديگر متفاوت ميباشند اما برخي روشهاي كاربردي براي اين دسته از كودكان به شرح زير مي باشد:
در زمينه هاي حركتي، انجام برخي بازيهاي غير رقابتي و دسته جمعي لذت بخش با توپهاي پوليشي بزرگ همچون پرتاب توپ به سمت يك سبد مفيد است. اين توپها چون سبك هستند،براي تون عضلاني پايين اين كودكان مفيد مي باشند و خستگي را در آنها كاهش ميدهد.بازيهاي رقابتي را ميتوان به فعاليتهاي رو ميزي مثل كارت بازي يا دومينو محدود كرد تا مسائل قلبي و تنفسي اين كودكان مشكل ساز نشود.
به دليل ساختار چين هاي كف دستي و فرم انگشت شست در اين كودكان، انجام عمل opposition ( كه در آن انگشت شست به انگشت كوچك نزديك ميشود،)با دشواري همراه و ميتوان براي تقويت آن از شمارش انگشتان يك دست با نوك انگشت شست همان دست استفاده كرد.
همچنين اين كودكان به دليل ضعف در كاركردهاي بخشي از مغز به نام آميگدال در انجام بازيهاي ايفاي نقش مثل خاله بازي ضعيف عمل ميكنند.و اين امر بر مهارتهاي اجتماعي آنها اثر گذار است.برخي افراد خنده هميشگي آنها را گواهي بر روابط اجتماعي قوي ميدانند.در حالي كه براي ايجاد ارتباطات معنادار بهتر است در كارهاي گروهي همچون تئاتر يا گروه سرود مشاركت كنند.
انجام برخي تمرينات همچون تقليد حالات هيجاني از صورت شما در آينه به درك هيجانات و اجراي آنها در موقعيت هاي مطلوب،كمك ميكند. از جمله آنها گشاد شدن چشمها كه تعجب را نشان ميدهد يا پايين آمدن گوشه لبها كه ناراحتي را نشان ميدهد،نزديك كردن ابروها كه اخم رانشان ميدهد،چهره كودك داون را از حالت ماسكه بيرون آورده و به او كمك ميكند تا كم كم متناسب با موقعيت، هيجان مناسب را نشان دهد.و اين امر به روابط با كيفيت اجتماعي كمك ميكند
 
✍سمانه کمیلی کاردرمانگر ذهنی
 
 حتما مقاله های زیر را بخوانید :
 

1000 کاراکتر باقیمانده