معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور اعلام كرد: در شرايط كنوني 15 درصد از افراد جامعه را تشكيل مي دهند كه اين گروه بايد از شرايط بسيار مطلوب و استاندارد براي زندگي و رفت و آمد در ميان مردم

برخوردار باشند . يحيي سخنگويي ، جمعيت افراد با معلوليت بالا و خيلي بالا تحت پوشش بهزيستي را كمتر از يك ميليون نفر عوان كرد و افزئد حدود 100 هزار از اين تعداد در مراكز تحت نظارت بهزيستي نگهداري مي شوند.

ه گزارش ایرنا، یحیی سخنگویی روز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینكه 11 میلیون معلول در سطح كشور شناسایی شده است، افزود: از این تعداد یك و نیم میلیون نفر عقب مانده ذهنی و یك تا یك و نیم میلیون نفر دارای معلولیت از نوع شدید هستند و نیاز به خدمات مستمر دارند.

وی اظهار كرد: با توجه به وضعیت موجود انتظار می رود یك میلیون نفر كم شنوا و ناشنوا در كشور وجود داشته باشند.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: روند حركت جامعه رو به سالمندی است و بر این اساس 2/8 درصد افراد جامعه را سالمندان تشكیل می دهند.

سخنگویی بر لزوم یكپارچه سازی تامین تجهیزات در حوزه توانبخشی تاكید و تصریح كرد: طی سه سال گذشته تمامی معلولان نیازمند كاشت حلزون از خدمات رایگان بهزیستی استفاده كردند و در این راستا پارسال سه میلیارد ریال و امسال چهار میلیارد ریال به این بخش تخصیص یافته است.

وی حمایت از جامعه ورزشكاری معلولان را مهم ارزیابی و خاطرنشان كرد: حضور معلولین در صحنه های بین المللی و ملی باعث افزایش حس اعتماد به نفس و الگوسازی مناسب برای این قشر از جامعه می شود.

معاون امور توانبخشی بهزیستی كشور به بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان اشاره كرد و گفت: این قانون پس از تصویب در كمیسیون اجتماعی ریاست جمهوری برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

سخنگویی به مصوبه ای طی سال 1387 مبنی بر واگذاری چهار هزار و 700خودرو به معلولان اشاره كرد و افزود: تلاش بر این است تا برای آنهایی كه نمی توانند خودروهای مورد نظر را وارد كنند امكان بهره گیری از خودروهای داخلی فراهم شود.

کلید واژه ها : معلولیت_ بهزیستی _ توانبخشی