خواب برای کودکان خردسال از اهمیت بالایی برخوردار است. در اوایل زندگی، فرد پیشرفت فوق العاده ای را تجربه می کند که بر مغز، بدن، عواطف و رفتار تأثیر می گذارد و زمینه را برای رشد مداوم آنها در دوران کودکی و نوجوانی فراهم می کند .در این متن سعی نموده ایم میزان خواب کودکان را به صورت جدول به شرح زیر برای شما درج کنیم.

 
       
  سن كودك در روز  در شب
  1هفتگي 08:00 08:30
  4هفتگي 06:45 08:45
  3ماهگي 05:00 10:00
  6ماهگي 04:00 10:00
  9ماهگي 02:45 11:15
  يكسالگي 02:30 11:30
  2سالگي 01:15 11:15
  3سالگي 01:00 11:00
  4سالگي - 11:30
  5سالگي - 11:00
  6سالگي - 10:45
  7سالگي - 10:30
  8سالگي - 10:15
  9سالگي - 10:00
  10سالگي - 09:45
  11سالگي - 09:30
  12سالگي - 09:15

 

13سالگي - 09:15
  14سالگي - 09:00
  15سالگي - 08:45

 

 

16سالگي -

08:30