مچ دست استخوان های زیادی دارد. این استخوان ها  به مچ دست اجازه می دهند در جهات مختلف حرکت کند. رادیوس یک استخوان بلند است که شست را به آرنج متصل می کند. اگر انتهای این استخوان دچار

شکستگی شود  شود اصطلاحا شکستگی کالیس نامیده میشود.

شکستگی ساعد در دوران کودکی شایع است و بیش از 40 درصد از شکستگی های دوران کودکی را تشکیل می دهد. حدود سه مورد از هر چهار شکستگی ساعد در کودکان در انتهای مچ دست رخ می دهد

 شکستگی کالیس اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که کودک دستش را جلو حایل میکند می‌گیرد تا زشدت زمین خوردن کم شود. 

 شکستگی کالیس یکی از شایعترین شکستگی ها می باشد. آبراهام کالیس این شکستگی را معرفی کرده است. colles fx معمولاً برای هر شکستگی در انتهای دیستال رادیوس با جابه جایی به طرف دور سال به کار می رود. 

این شکستگی در اثر افتادن روی دست بوجود می آید. 

در صورت تمایل میتوانید با تیم تخصصی کاردرمانی دست موسسه ایران برای شکستگی کالیس همراه شوید 

تلفن 02188242410

تشخیص:

مچ دردناک ،‌متورم شده و با جابه جایی قطعه شکسته بطرف انتهای دست همراه است که ظاهر یک چنگال وارون را دارد.

در لمس : مچ حساس و دردناک است. 

درمان:

 مچ  باید درخم بی حرکت می شود. 3 هفته گچ تا بالای آرنج و 3 هفته نیز گچ تا زیر آرنج short arm-cast گرفته می شود. 

کاردرمانی پس از باز کردن گچ:

1-    کاهش ادم: جهت این عمل از تکنیک ها کاهش اوم همچون  elevation، دستکش های فشاری ، ماساژ striy mrappiy استفاده می شود. 

2-    حفظ دامنه حرکتی و فانکشن: انجام حرکات اکتیو و پسیر جهت حفظ دامنه و کسی ضروری است از تکنیک های int moibilization (تحرک مفصل) پس از یک دوره طولانی بی حرکتی در گچ نیز استفاده می شود. 

3-    کاهش درد: تکنیک های گرمایی همچون حمام پارافین و  hpt peak,ir به بازگشت دامنه  و کسی و کاهش درد کمک می کند.

کارشناس کاردرمانی :صدری