یکی از شایعترین آسیبهای بازو با درد نواحی خارجی آرنج که با مشت کردن و حمل وسایلی چون ساک خرید شدت می یابد و در فعالیت های روزانه زندگی، تفریح و کار فرد تداخل ایجاد می کند.

نام دیگرآن   lateralepicondylalgia می باشد

علایم.

- بيمار معمولاً از خشكي صبحگاهي آرنج و درد مضاعف آن در بعد از ظهر شكايت دارد.

 - افزايش درد هنگام حركت مقاومتي بالابرنده مچ و انگشت سوم و حرکات پیچشی مچ مثلاً حین‌ استفاده‌ از پیچ‌گوشتی‌ یا بازی‌   تنیس‌.

 - افزايش شدت درد سمت خارجي آرنج با مشت كردن و يا انجام عملكردهاي ساده چون حمل ساك خريد

 - حساسيت به لمس در محل اتصال تاندون ECRB به اپي كنديل خارجي هومروس

 تشخيص :

 تست هاي باليني شامل مواردي چون:

 1-باز كردن آرنج در وضعيت ساعد پرونيت شده و مچ خم شده دراين بيماران ناكامل و همراه درد شديد مي‌باشد.

 2- مقاومت پسيو ارزياب در حركاتي چون درسي فلكسيون مچ، اكستنسيون انگشت سوم و انحراف خارجي(راديال دويشن) مچ حين گرفتن اشياء در دست همراه افزايش شدت درد مي‌باشد.

 3- قطع درد در صورت فشار دست ارزياب بر روي بالك عضله ECRB حين حركت بالا آوردن انگشت سوم كه به علت كاهش فشار بر روي تاندون مي‌باشد.

 شیوع :

 3% جمعیت به این بیماری مبتلا می شوند. در افراد غیر ورزشکار بیشتر از ورزشکاران  روی میدهد و تنها 5% از بیماران افراد تنیس باز وگلف باز هستند. افراد 20 -50 ساله بخصوص بالای 30 سال را درگیر می کند  و شیوع آن در مردان بیشتر از زنان است ولی در سنین بالا زنان بیشتر مبتلا میشوند. اغلب دست غالب درگیر می شود و درگیری دوطرفه نیز کم است.

علل :

 این آسیب می‌تواند به علت استرین حاد و یا تکراری تاندونECRB  وگاهآ ترومای مستقیمي باشد که باعث فشرده شدن ناحیه خارجی آرنج روي سطوح سخت گرديده در نتيجه پارگي میکروسکپی یا ماکروسکپی تاندون‌ها و نیز شکستگی های میکروسکپی نواحی استخوانی را ايجاد كند. درضمن درد نواحی خارجی آرنج می‌تواند ناشی از آرتریت مفصلی، بورسیت، استرین رباط‌های آرنج، فیبریلاسیون سر رادیوس،‌‌ رادیکولوپاتی مهره‌های گردن، استخوان سازی نابجای بافت نرم و‌‌ ... باشد كه اين موضوع لزوم تست‌هاي تشخيصي دقيق و راديوگرافي را اثبات مي كند.

 درمان:

-    درمان غير جراحي موفق شامل توانبخشی و کاردرمانی مداخله اي است كه سبب تحريك مداواي بافت، كاهش درد، بازآموزي  عصبي- عضلاني و آموزش بيمار باشد.

درمان فیزیوتراپی و کاردرمانی 

هدف این است که قدرت و انعطاف پذیری عضلات ساعد خود را بهبود ببخشید تا از ضعیف شدن و درد جلوگیری شود. فیزیوتراپیست شما همچنین ممکن است راه هایی را به شما آموزش دهد که از ایجاد درد در حین فشار آرنج جلوگیری شود

فیزیوتراپی همچنین می‌تواند به بهبود جریان خون به تاندون‌ها کمک کند،.

ورزش هایی که جریان خون را بهبود می بخشد میتوانند در سندرم تنیس البو مفید باشند