اختلالات حرکتی کودکان ADHD

 

با توجه به میزان شیوع و سن بروز بیش فعالی بنظر می رسد حیطه ی حائز اهمیتی در گروه پزشکی و توانبخشی محسوب گردد

.

تا 50% از کودکان و نوجوانان ADHD ناهنجاری های حرکتی مانند نقص در تعادل را نشان می دهند. اختلال در الگوهای تعادلی و راه رفتن در این کودکان بنظر مرتبط با آتروفی مشاهده شده در مخچه ی[1] آنها می باشد. ADHD اغلب با مشکلات هماهنگی حرکات[2]همراه است ،با این حال در تحقیقات همبودی مشکلات عملکرد حرکتی نسبت به سایر مشکلات همراه با ADHD  کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مکانیسم های زیربنایی ارتباط بین این دو همچنان شفاف نمی باشد در مقالات فراوانی وجود مشکلات حرکتی در کودکان ADHD مورد بحث قرار گرفته است ولی تاکنون این اختلالات بعنوان مشکلات و علامت های بارز و یا بعنوان شاخصه های تشخیصی در کودکان ADHD در نظر گرفته نشده است. اختلالات مرتبط با پردازش حرکتی مانند ، مشکلات ایده سازی حرکتی[3] ، مشکلات تنظیم حرکتی[4] ، مشکلات آماده سازی حرکتی، در کودکان ADHD در مطالعات مختلف مشخص گردیده است. همینطور در مطالعه ای دیگر عملکردهای اکولوموتور و تعادلی بین گروه کودکان ADHD و کودکان هنجار مورد مقایسه قرار گرفت و تفاوتهایی مشاهده گردید. توانایی حرکتی این کودکان با آزمون عملکردهای حرکتی برونینکز اوزرتسکی[5] ارزیابی شد و با کودکان هنجار مقایسه گردید که تفاوت معناداری بین این کودکان وکودکان هنجار آشکار گشت. قابل ذکر است که اینگونه بنظر می رسد که گونه های مختلفی از نقص های حرکتی در سه زیر گروه ADHD (ADHD-PI،ADHD-HI، ADHD-C) وجود دارد. پس می توان گفت کسب اطلاعات بیشتر بصورت دقیق تر و جزئی تر در رابطه با شاخصه های حرکتی این کودکان می تواند کامل کننده ی مطالعات پیشین باشد.

برای تشخیص و درمان این گروه از کودکان ، نیازمند همکاری تیمی میان گروه پزشکی و توانبخشی می باشیم ، که در این فرایند کاردرمانگران می توانند در مراحل مختلف ارزیابی و تشخیص پزشکان متخصص در این زمینه را یاری رسانند. کاردرمانگران می توانند نقش بسیار مهمی را در مدیریت توانبخشی و مداخلات رفتاری کودکانADHD داشته باشند. کاردرمانگران در کنار سایر اعضای تیم درمان با بکار بستن یک رویکرد درمانی جامع[6] شامل برنامه های جسمی ، شناختی ، روانی[7] ، دامنه توجه ، سطح هوشیاری ، قضاوت ایمنی[8]، برقراری ارتباطات و ADL و بکارگیری تحریکات متفاوت در درمان این کودکان همگام با سایر اعضای تیم بسیار تأثیر گذار باشند.کسب اطلاعات پایه برای ما جهت پایه گذاری روندی صحیح و علمی در مداخله ، برنامه ریزی درمانی و ابزارسازی های تشخیصی الزامی می نماید. مطمئنا این همکاری بر مبنای اطلاعات پایه ایی بنا خواهد گشت که بخش های حرکتی جز بسیار مهمی از این اطلاعات محسوب می گردند. اطلاعات حاصل از مطالعات انجام شده وجود مشکل در حرکت کودکان ADHD را بخوبی نشان می دهد

ترجمه و گردآوری :بهزاد امینی کارشناس ارشد کاردرمانی  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 


[1] Cerebellum

[2] Motor coordination

[3] Motor ideation

[4] Motor Regulation

[5] Bruininks-Oseretsky

[6] Holistic approach

[7] Psychological

[8] Safety judgment