حباب ها نه تنها مورد علاقه و محبوب كودك و كودك نوپاي شما هستند، بلكه يك روش ارزان و شگفت انگيز براي تقويت بسياري از زمينه هاي رشد و يادگيري هستند.
حباب ها مي توانند بزرگ يا كوچك، كم يا زياد باشند. ميتوان در فضاي داخل يا خارج خانه با آنها بازي كرد و همراه با دوستان يا به تنهايي از آنها لذت برد. ميتوان تصور كرد كه كمي جادو در هريك از آنها وجود دارد! يك ظرف حباب ساز كوچك را در كيف كودك نگه داريد( بادر محكم بسته شده و داخل يك كيسه بسته). به اين ترتيب مي توانيد در هر فرصت مناسبي آن را بيرون بياوريد و به رشد كودك خود در همه راه هاي زير كمك كنيد.


برخي از مزاياي بسيار زياد بازي با حباب


    •  تقویت مهارت هاي تعقیب بينايي (Visual Tracking Skills)
حباب ها يك روش عالي براي كمك به كودك يا كودكان نوپاي شما در زمينه رشد مهارت هاي بينايي هستند. ما با مهارت هاي بينايي مورد نياز براي يادگيري شامل مهارت هاي تثبيت، پيگيري و دنبال كردن، تمركز، همگرايي، واگرايي و غيره متولد نشده ايم.
اين مهارت ها بايد در طي زمان رشد كنند.
هر چقدر مهارت هاي بينايي كودك شما از اولين ماه هاي زندگي پرورش داده شود، به يادگيري او در زمان حال و همچنين در آينده در مدرسه كمك خواهد شد.
از آنجايي كه حباب ها هم چشمگير و جذابند و هم حركت آهسته اي دارند، يك راه عالي براي كمك به كودك كوچك شما هستند تا استفاده از چشم هايش را ياد بگيرد و اين مهارت ها را پرورش دهد.

    •   بهبود مهارت هاي حركتي درشت، تعادل و رشد تون عضلاني
(Gross motor skills, balance and muscle tone development)

براي نوزادان و كودكان كوچك، حباب ها يك فعاليت سرگرم كننده در زمان روي شكم قرار دادن  هستند و در اين حالت، خوشحالي آنها از تماشای حباب‌ها، به رشدشان كمك مي كند.
همچنين در اين حالت، حباب ها باعث تقويت چرخاندن سر ( به طرف راست، چپ، بالا و پايين) مي شوند؛ حركات لازم براي كمك به كنترل رفلكس هاي ابتدايي (primitive reflexes)كه براي حركت روان، هماهنگ و يادگيري در آينده بسيار اهميت دارند.
هنگامي كه كودك شما در حالت قرار گرفتن
روي شكم قوي تر شد، شروع به بلند كردن دستانش براي گرفتن حباب ها خواهد كرد. در اين تلاش او، تقويت عضلات و رشد تعادلي صورت مي گيرد.
حباب ها انگيزه اي براي حركت نيز ايجاد مي كنند.
ديده شده كه بسياري از بچه ها اولين حركت هاي رو به جلوي خود را قاطعانه براي گرفتن حباب هاي روي زمين انجام  داده اند.
هنگامي كه كودك در حال رشد شما چهاردست و پا، سينه خيز  و بالا کشیدن خود و راه رفتن با تکیه به مبلمان را شروع مي كند، كاملا از دنبال كردن حباب ها لذت خواهد برد.
چهار دست و پا رفتن بر روي، از زير يا از ميان موانع براي رسيدن به حباب ها، رشد بيشتر تون عضلاني، آگاهي بدني و فضايي و حل مسأله را در كودكتان تقويت مي كند.
همچنين هنگامي كه كودك كوچك شما ياد ميگيرد كه مستقلا بايستد و راه برود، حباب ها فرصت هاي زيادي را براي  تقويت تون عضلاني و تعادل ايجاد مي كنند؛ مانند هنگامي كه او به دنبال حباب ها حركت مي كند؛ از جا بلند ميشود( مي پرد)، مي ايستد، تغيير جهت مي دهد، وزنش را جا به جا مي كند، دستش را بالا مي برد و چمباتمه مي زند.

    •  تقویت مهارت هاي حركتي ظريف(Fine motor skills)
هنگامي كه كودك شما توانايي در دست گرفتن اشيا را بدست آورد، مي خواهد كه  حباب ساز را در دستش نگه دارد. اين كار باعث به هم ريختگي و كثيف كاري مي شود، اما هر تمريني براي گرفتن، نگه داشتن و دستكاري كردن حباب ساز در داخل و خارج ظرف آن، به رشد و كنترل مهارت هاي حركتي ظريف كمك مي كند كه اين مهارت ها براي تقويت صحيح گرفتن مداد، نوشتن و كار با ابزار در آينده اهميت دارند. به كودك خود فرصت زيادي را براي انجام اين كار با هر دو دست چپ و راست بدهيد.

    •    افزایش هماهنگي چشم و دست و هماهنگي چشم و پا
(Hand-eye and foot-eye coordination)

تركاندن حباب ها چه با تمام كف دست، دو دست، انگشت، پا يا انگشت پا همگي مرتبط با رشد  هماهنگي چشم و دست يا چشم و پا مي باشد. اين تجربيات اوليه حركت، شكل دهنده زيربناي مهارت هاي گرفتن، ضربه زدن، پرتاب و شوت كردن  در ورزشهاي با توپ مي باشد.

    •   بهبود مهارت هاي حركتي دهان
 (Oral-motor skills)
هنگامي كه كودك به اندازه كافي بزرگ شد، به او كمك كنيد تا خودش دميدن و درست كردن حباب را ياد بگيرد. دميدن و درست كردن حباب، تمرين خوبي براي رشد عضلات در فك و دهان است. يادگيري دميدن و درست كردن حباب، آنطوري كه به نظر مي رسد ساده نيست و ممكن است مدتي طول بكشد. در ابتداي كار، مكيدن به جاي دميدن عملي نسبتا متداول است، ولي در نهايت كودك ياد مي گيرد كه چگونه در هنگام دميدن نيروي مناسبي را استفاده كند.

    •  تقویت رشد گفتار، شنوايي و زبان
(Speech, hearing and language development)

بازي با حباب ها فرصت هاي بسيار خوبي را براي رشد گفتار، شنوايي و زبان فراهم مي كند.
در حباب بازي، صداهاي اوليه گفتار مانند buh در bubble و puh در pop به طور طبيعي استفاده و تقليد نيز  تقويت مي شود.
با بزرگ شدن كودكتان، حباب ها فرصت هاي بسياري را براي رشد مهارت هاي گفتاري فراهم مي كنند، مانند زماني كه در مورد حباب ها صحبت مي كنيد؛ بزرگ، كوچك، مرطوب، ليز( لزج)و اينكه حباب ها چگونه حركت مي كنند؛ تند، آرام و ...


•   افزایش آگاهي بدني (Body Awareness):
آگاهي از اين كه  اعضاي بدنمان در كجا قرار دارند و چگونه مي توانند حركت كنند، يك زير بناي اصلي و مهم براي يادگيري در آينده مي باشد. هر چقدر آگاهي بدني كودكتان بيشتر باشد، عملكرد او بهتر خواهد بود. حباب ها فرصت هاي بي شماري را براي گفتگو و يادگيري اعضاي بدن فراهم مي كنند: " نگاه كن، حباب نزديك به دستته."
" با پات بكوب روي اون حباب."
" دستها بالا. سعي كن به حبابها دست بزني!"

    •  تقویت آگاهي فضايي و جهت دهي
(Spatial awarenes and directionality)

رشد آگاهي كودكان از نحوه حركت بدنشان در فضا
و درك مفاهيم جهت دار به موازات آگاهي بدني رشد مي كند. بازي با حباب مي تواند درك مفاهيمي مانند؛ بالا، پايين، رو، زير، در جلو، در عقب، در كنار و ... را تقويت كند.
به عنوان مثال: " نگاه كن! يه حباب بالاي سرته!"
شما هيچ وقت نميتوانيد استفاده از اين مفاهيم جهت دار را خيلي زود با كودك خود شروع كنيد؛ و هر چه بيشتر اين فعاليت ها را انجام دهيد، بهتر ميتوانيد آگاهي  فضايي و جهت دهي را پرورش دهيد.

    • پرورش مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي
(Social and communication skills)

حباب ها براي گروه ها مانند خواهر برادرها، دوستان كودك و در مهدكودكها فوق العاده هستند. اين سرگرمي به سرعت بين كودكان فراگير مي شود.
در گروه ها، كودكان بيشتر ميتوانند آگاهي بدني و فضايي را پرورش دهند، زيرا ياد مي گيرند بدون اينكه به يكديگر برخورد كنند، به اين طرف و آن طرف بروند و حباب ها را بتركانند!
حباب ها روشي فوق العاده و جادويي براي كمك به رشد و لذت بردن از لحظات هستند؛ چه در تعامل فعالانه  يا به سادگي روي زمين دراز كشيدن و تماشاي حركات آنها در اطراف.

    •  تقویت مهارت هاي پردازش حسي
(Sensory processing skills)

حباب ها مرطوب، ليز (لزج) و چسبنده هستند.
احساس خوب و جالبي را براي كودكان ايجاد مي كنند. و عمل فيزيكي دميدن و درست كردن حباب، ميتواند يك روش حسي بسيار موثر براي كمك به كودكان در جهت تنظيم آرامش و تمركز در بدنشان باشد.


نكات ايمني براي بازي با حباب ها:

    ⁃    اطمينان حاصل كنيد كه حباب ساز به اندازه اي نباشد كه باعث خفگي نوزادان يا كودكان شود

    ⁃    براي محلول حباب ساز از يك تركيب مناسب( دوستدار كودك ) و غير سمي استفاده كنيد.

    ⁃    اطمينان حاصل كنيد كه هيچ صابوني وارد چشمان كودكتان نشود

    ⁃    حتما پروسه يادگيري را سرگرم كننده كنيد. اگر كودكتان حوصله نداشت، دوباره برگرديد و امتحان كنيد.

    ⁃    هرگز کودک خود را با هرگونه فعاليت و اسباب بازی بی مراقب نگذارید.

 

ترجمه توسط تیم پژوهشی مرکز جامع توانبخشی ایران