اخبار علمی

اخبار علمی (7)

   در هنگام خرید عصا و واکر می بایست به شرایط بیمار دقت کافی شود( قدرت، تحمل، عملکرد تعادلی، عملکرد شناختی، بینایی و شرایط محیطی فرد)
·        عصا برای افرادی که احساس درد یا اشکال در تعادل دارند مثل بیمارانی که از آرتروز، دردزانو و یا مفصل ران رنج می برند، مناسب است.
·      

گیت پلیت چیست ؟

گیت پلیت نام یک وسیله کمکی است که جهت تسهیل راه رفتن کودکان فلج مغزی استفاده میشود. این وسیله کمکی در سال 1388توسط فرهنگ محمدخانی کارشناس كاردرماني و مدیر مرکز جامع توانبخشی ایران ساخته شد