من برادر چهارساله ای دارم که مبتلا به فلج مغزی و نابینا است. او را چندین ماه هم به فیزیوتراپی بردیم ولی چون هیچ راهی برای ارتباط با او وجود ندارد و در واقع نه می بیند و نه می فهمد هیچ پیشرفتی نکرد. آیا در مرکز شما راهی برای کمک به بهبود چنین کودکانی وجود دارد؟ در ضمن از ابتدای تولد دارو ضد تشنج مصرف می کند و با این وجود تشنج او کنترل نشده است.باسلام تشنج می تواند خود مانعی باشد برای پیشرفت کودک توصیه می گردد کودک خود را به یک کار درمانی ببرید تا به صورت کانالی زودتر با آن کودک کار گردد و در مرکز ما هم مثل سایر مراکز کاردرمانی کار تخصصی کودکان فلج مغزی انجام می شود

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران