مقالات

مقالات (6)

 

ریزوتومی يك روش جراحي برگشت ناپذير دايمي براي كاهش سفتي كودكان فلج مغزي مي باشد و  اين روشي است که والدين كودكان فلج مغزي مي توانند اطمينان حاصل كنند كه در سنين نوجواني و بزرگسالي كودكشان ،اين روش كماكان مفيد خواهد بود SDR براي اولين بار صدسال پيش در مطالب علمي شرح داده شده و بعد در فرانسه ايتاليا و آفريقاي جنوبي و سپس آمريكاي جنوبي رواج پيدا كرد.

 در نوروفیربک ترکیبی است از QEEG و بیوفیدبک . شما مقابل یک مانیتور می نشینید و الکترودی که روی سر شما قرار میگیرد امواج مغزی شما را دریافت و به کامپیوتر هدایت می کند

 شانت ،‌لوله ای ناز و انعطاف پذیر همراه با یک دریچه می باشد. شانت را در مغز قرار می دهند تا مایع اضافی از سر را تخلیه کنند.