یاد وخاطره همکار از دست رفته مان کاردرمانگرعلی شریف فر را که با تلاش وتخصص خود سهمی عمده در ارائه فعالیت نوین توانبخشی این مرکز بر عهده داشت ،را گرامی میداریم .
شادروان علی شریف فر سحرگاه 10/10/86 بر اثر سانحه دلخراش تصادف در سن 30سالگی دار فانی را وداع گفت روحش شاد.