نتیجه جستجو

تعداد 12 مورد مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در دسته بندی "مراکز کاردرمانی و گفتاردرمانی" در محدوده استان یا شهر "کرج"
عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرخدماتعنوان مجوز

مرکز توانبخشی اسماء

کرجحسن رضویفیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

مرکز گفتار درمانی رازی

کرجگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی امیر ارامی

کرجامیر ارامیگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی البرز

کرجگفتار درمانی البرزگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی هما ناصح

کرجهما ناصحگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی گلشن کرج

کرجگلشن کرجگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

مرکز توانبخشی وصال

کرجسروش لهراسبیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , آب درمانی, گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز جامع توانبخشی رادمین

کرجدکتر مداحتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

کلینیک کاردرمانی ایزدمهر

کرجفرشاد ایمانیاتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی مهر

کرجمصطفی اقلیمیتوانبخشی دست , ارتو پدی فنی , اتاق تاریک , آب درمانی, گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی نیکان

کرجمیلاد محمدیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک کاردرمانی بهار کرج

کرجبهاره طلیم خانی سعدی مصطفی پورتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران