پانزده سال تجربه در عرصه توانبخشی کودکان

از جمله بخشهای فعال این مرکز که توسط متخصصین زبده اداره میگردد بخش بازی درمانی است

 کودک در بازی یاد می‌گیرد که چگونه یاد بگیرد، چگونه با دنیا کنار آمده و از عهده وظایف زندگی برآید. او به روش خود از مهارت ها و تکنیک های گوناگون استفاده می‌نماید تا به مشکلات فایق آید. همچنین بازی وسیله‌ای برای آشکار کردن فرآیند رشد شخصیت است . کودک فعالانه در صدد تشکیل فردیت خود که کم و بیش یگانه است می باشد. او به آهستگی و اغلب با بیمیلی، گاهی نیز با اشتیاق، تلاش می‌کند بر سردرگمی ها،‌ پریشانی‌ها و تضادها غلبه یافته و مهارت‌های زندگی در جهان پیشرفته را کسب نماید. او در بازی خود، یک سری از نقش های متغیر ـ مخصوصا نقش مذکر یا مؤنث ـ را برای دسترسی و نزدیکی به دنیای بزرگسالان به عهده می‌گیرد و آن را تمرین می‌کندو به تبع آن با هویت جنسی خود آشنا می شود. کودک در حین بازی تجارب گذشتة خود را تمرین می‌کند و آنها را با الگوها و ادراکات جدید خود تلفیق می‌کند. وی در هر تغییری با روابطش با جهان، به طور مستمر خود را از نو کشف می‌کند. او در حین بازی سعی می‌کند مشکلات و تضادهایش را حل کند تا پریشانی‌ها و سردرگمی‌هایش را بیرون بریزد و در این مسیر وسایل بازی و اغلب وسایل بزرگ ترها را دستکاری می‌کند. بدین ترتیب او به سوی آینده پیش می‌رود

کلید واژه ها:بازی درمانی ، درمان اختالالات ذهنی با استفاده از بازی درمانی ،تقویت بهره هوشی با استفاده از بازی درمانی