پانزده سال تجربه در عرصه توانبخشی کودکان

کلینیک توانبخشی تخصصی دست

  کاردرمانی دست

شامل درمان وبهبودعملکرد حرکات دست وبازو افزايش مهارتهاي ظريف انگشتان ، مچ و تقويت عضلات اندام فوقاني مي باشد .در اين مرکز علاوه برکلینیک توانبخشی تخصصی کودکان بخش ويژه درمان تخصصي دست بزرگسالان نيز فعال  ميباشد که شامل درمان ضايعاتي نظير :
1-عوارض پس از جراحي
2-صدمات اعصاب
3-صدمات پس از سوختگي
4-سندروم هاي مختلف
5-شکستگيها
6-صدمات مفاصل انگشتان
7-آرتریت دست

توانبخشي دست، علم وهنر ترميم بالا تنه انسان است، درمانگران دست، كاردرمانهايي هستند كه به جز داشتن مهارتهاي ديگر متخصص درمان اندام فوقاني هستند.

كاردرمانگران دست با استفاده از ارزيابي و درمان و مشاوره بعد از جراحي، توانايي كاركرد روزمره را به بيمار باز مي گردانند.

كاردرمان و پزشك به طور مستمر روي بيمار كار مي كنند، معمولاً اين كارگروهي، بلافاصله پس از محل تا زمان بازگشت كامل توانايي دست جهت كارو زمره ادامه دارد.

1-                  درمان و  توانبخشي دست كودكان فلج مغزي

يكي از عمده ترين بخشهاي كاردماني دست، توانبخشي دست كودكان فلج مغزي مي باشد كه به صورت كاملاً تخصصي وقتي برروي ايجاد توانايي دست اين كودكان فعاليت مي شود

2-                  توانبخشي دست پس از جراحي

-ترميم زخم هاي باز يا بخيه شده و جلوگيري از عفونت و كمك به            درمان كامل

- جلوگيري از تورم يا كاهش تورم

- جلوگيري از حساس شدن عضو جراحي شده

3-                  توانبخشي دست در موارد غيرجراحي شده

- درمان دردهاي حاد و فرض شده

- حساسيت زدايي در موارد آسيب عصبي و ضربه

- بازآموزي حسي پس از آسيب هاي عصبي

- تمرين جهت افزايش دامنه حركتي ومهارت و قدرت

- ساخت اسپيلنت

توانبخشی تخصصی دست ، توانبخشی دست ، کاردرمانی دست ، کاردرمانی تخصصی دست ، توانبخشی بیماریهای دست ، درمان بیماریهای دست ، کلینیک تخصصی دست ، کلینیک تخصصی دست کودکان ،مرکز توانبخشی دست کودکان فلج مغزی ، کاردرمانی انگشتان،  کاردرمانی مچ،  آرتريت دست

 

 

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8