پانزده سال تجربه در عرصه توانبخشی کودکان

مقالات

طراحی دکوراسیون مهدکودک

محیط پیرامون کودک، تاثیر بسزایی در رشد فکری و ذهنی کودک دارد. در تمامی دنیا، مهدکودک و محیط بازی کودکان، از مهم ترین مکان هایی است که وقت زیادی صرف طراحی چیدمان آن می شود. چرا که کودک نمی تواند مدت زمان طولانی را در یک محیط خسته کننده بگذراند.

ادامه مطلب: طراحی دکوراسیون مهدکودک