پانزده سال تجربه در عرصه توانبخشی کودکان

کلینیک گفتاردرمانی |مرکز جامع توانبخشی ایران

بخش گفتاردرمانی این مرکز مجهز به سیستم آموزش نرم افزاری می باشد مجموعه اختلالاتی که متخصصين گفتار درماني اين مرکز به درمان آنها مي پردازند شامل موارد ذيل مي باشد
1-اختلات زبان درکي وبياني رشدي (مانند اتيسم واختلالات نافذ رشد،سندرم داون،اختلالات متابوليک،کم شنوايي،فقرمحيطي وآموزش و...)
2-اختلالات يادگيري اشکالات خواندن ونوشتن
3-اختلالات مغزي (مشکلات گفتاري ناشي از سکته مغزي،آسيب مغزي وبيماريهاي پيشرونده سيستم عصبي)
4-نارواني گفتار (لکنت،پريده گويي)
5-اختلالات صوتي
6-اختلالات توليد (مشکل در تلفظ حروف )

7-اختلالات بلع

وازه کلیدی: درمان اختلالات گفتاری . مرکز تخصصی درمان لکنت .درمان اختلال بلع

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8