کلینیک فیزیوتراپی کودکان |مرکز توانبخشی ایران

 فيزيوتراپي عبارتست از درمان توانبخشي بيماران  با ضايعات ارتوپدي يا نرولوژي (مغز واعصاب )با استفاده از دو متد الکتروتراپي (درمان الکتريکي)ومکاموتراپي (ورزش درماني )تا رسيدن بيمار به حد مطلوب .
بخش فيزيوتراپي تخصصي اطفال این مرکز به درمان موارد زير مي پردازد:
1-عوارض پس از جراحي و تزريق بوتاکس
2-کودکان با شلي عضلاتhypotone muscles
3-فلج هاي زايماني ( فلج ارب ) erb palsy
4-بيماريهاي عضلانيmyo pathy

5-گردن پيچه ( تورتیکولی) torticoly

6-فلج يکطرفه صورتbels palsy

7-فلج مغزی

فيزيوتراپي در كودكان

درمانگران فيزيوتراپي، روشهاي درماني مختلفي براي كمك به استحكام و بهبود بخشيدن حركت و تقويت مهارتهاي مورد نياز كليه فعاليت هاي روزانه كودكان استفاده مي كنند.

فيزيوتراپي در كودكان شامل موارد زير است:

1-                  تقويت مراحل رشدي و حركتي

2-                   تقويت عضلاني كه در اثر جراحت آسيب ديده اند

3-                   تمرينات مختلف جهت افزايش دامنه حركتي

4-                   حركات تعادلي و هماهنگ

5-                   آب درماني

6-   درمان درد ناشي از صدمات با استفاده از گرما، سرما، اكتروتراپي، ماساژ و اولتراسوند

ارزيابي فيزيوتراپي در كودكان شامل موارد زير است

1-                  اندازه گيري ميزان قدرت و توانايي كودك

2-                   آناليز نحوه راه رفتن و مشكل حركت كودك

3-                  تشخيص مشكلات كودك

4-   بررسي نتايج تشخيصي پزشك و نظرات اوليا مدرسه در خصوص كودك

5-                  ارائه برنامه هاي درماني و تمرين در منزل

6-                  پيشنهاد رشته ورزشي مناسب

بيماران اگر برنامه هاي درماني طراحي شده توسط فيزيوتراپيست را به دقت انجام دهند مي توانند به بهترين وجه ممكن جواب بگيرند.

 

بخش ويژه بزرگسالان:
دامنه درمان فيزيوتراپي بزرگسالان در اين مرکز شامل:
1-بيماران با ضايعات ارتوپدي نظير شکستگيها -ترميمهاي پس از جراحي -آسيبهاي ورزشي -خشکي مفاصل -آرتروز -آرتريت روماتوئيد
2-نرولوژي نظيرm.s ،پارکينسون ،فلج صورت bel`s palsy
3-انواع درد مثل کمردرد ،شانه درد،گردن دردو....آسيبهاي مغزي (head injery)آسيبهاي  نخاعي   ( spinal coad injery)

فیزیوتراپی کودکان . فیزیوتراپی تخصصی تورتیکولی . فیزیوتراپی تخصصی ارب . فیزیوتراپی تخصصی بلز . مرکز فیزیوتراپی کودکان ، فیزیوتراپی فلج مغزی ، توانبخشی تورتیکولی ، فیزیوتراپی فلج یکطرفه صورت . درمان تورتیکولی