مرکز توانبخشی ایران
ارائه خدمات توانبخشي تخصصي کودکان از جمله  ، کاردرماني جسمي ،فيزيوتراپي ،گفتاردرماني ،کاردرماني ذهني،توانبخشي تخصصي دست . بازی درمانی و اتاق تاریک درمرکزجامع توانبخشي ايران ازخردادماه سال1383 با مجوز رسمي وزارت بهداشت ودرمان آغاز گرديد.کليه خدمات درماني اين مرکز غير دولتي تحت نظارت پزشکان متخصص و فوق تخصص مغزو اعصاب کودکان مي باشدوتمامي کارشناسان اين مرکز از فارغ التحصيلان بهترين دانشگاههاي ايران واز برجسته ترين درمانگران سطح کشور مي باشند،
مرکز جامع توانبخشی ایران
رويکرد درماني اين مرکز کاملا بر اساس شيوه هاي استاندارد جهاني و روشهاي ابداعي نوين توانبخشي مي باشد وباعث گرديده تا اين مرکز به عنوان يکي از معتبرترين مراکز توانبخشي در ايران شناخته شود.در حال حاضر طيف درماني اين مرکز  علاوه بر مراجعين داخل کشور به سرويس دهي بيماران کشورهاي همسايه از جمله کويت،عراق ،ارمنستان ،آذربايجان،پاکستان،افغانستان وحتي ايرانيان مقيم کشورهاي اروپاي وآسيايي نيز گسترش يافته است.
مرکز جامع توانبخشي ايران در سال 1389 موفق به اخذ مجوز توانبخشي تخصصي کودکان فلج مغزي گرديد.