نتیجه جستجو

تعداد 301 مورد مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در دسته بندی "مراکز کاردرمانی و گفتاردرمانی"
عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرخدماتعنوان مجوز

کلینیک کاردرمانی آبان

قمراضیه فلسفیان و ضیغمیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

مرکز توانبخشی اسماء

کرجحسن رضویفیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز جامع توانبخشی

مرکز توانبخشی افتاب

گلستانجواد یگانهگفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی زهرا حمیدی

هادیشهرزهرا حمیدیگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی زهرا حسینی

آبادهزهرا حسینیگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی زنده رود

اصفهانزنده رودگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی حمیدرضا کیانی

اصفهانحمیدرضا کیانیگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی تیلا شکرانی

اصفهانتیلا شکرانیگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی مهر

اصفهانگفتاردرمانی مهرگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی رایین

اصفهانگفتاردرمانی رایینگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی آوا

اصفهانگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی محمد بازارده

رشتمحمد بازاردهگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی شفا

رشتگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی فاطمه محمودی

رشتفاطمه محمودیگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک گفتار درمانی علی محمدی

اراکعلی محمدیگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی و توانبخشی ایرانمهر

فردیسمسعود جارچیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانیمرکز کاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی یوسفی

یزدیوسفیگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی عبدالرحمن صادقی

میبدعبدالرحمن صادقیگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی درمانگاه فرهنگیان

خرم اباددرمانگاه فرهنگیانگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی اوا

بیرجندگفتاردرمانیمرکز گفتاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران