مژگان باسلام واحترام
خواهرمن ۳۵سال دارد وcp کامل میباشد زمان تولد دچار آنوکسیا شد به دلیل خفگی.
آیا درمان میشود ؟؟ در دوران کودکی چندسال هم فیزیوتراپی شد ه.
مشکل ذهنی ندارد وضریب هوشی بسیار بالایی دارد.بعلاوه حافظه قوی.
این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران