محمد امین دادجوبا سلام . دختری 6 ساله دارم که از کودکی عادت داشت بیشتر روی پنجه راه برود و هنوز کم و بیش این گونه راه میرود. آیا در آینده برایش خطر ساز است؟آیا نیاز به مراجعه به مرکز خاصی است؟ برای اصلاح الگوی حرکتی در شیاز به کجا مراجعه کنماین بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد