با سلام . دختری 6 ساله دارم که از کودکی عادت داشت بیشتر روی پنجه راه برود و هنوز کم و بیش این گونه راه میرود. آیا در آینده برایش خطر ساز است؟آیا نیاز به مراجعه به مرکز خاصی است؟ برای اصلاح الگوی حرکتی در شیاز به کجا مراجعه کنمبله ادامه پنجه روی در کودکان می‌تواند منجر به کوتاهی عضلات پشت ساق گردد که این موضوع هم می‌تواند روی مفاصل زانو و مهره های کمر تاثیر منفی بگذارد لذا توصیه می گردد که به یک کاردرمانی جسمی معتبر و فعال در زمینه درمان و توانبخشی مشکلات پنجره ای در کودکان مراجعه فرمایید

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران