اکرم یوسفیپسری با 18 سال سن و ابتلا به شخصیت مرزی و مصرف محرکی به نام دستمال دارم که تا به حال چندین بار کلینیک و کمپ بستری شده ولی متوجه شدم که احتمالا کاردردمانی می تونه بهش کمک کنه در این زمینه می تونم از شما کمک بگیرم ؟این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران