اکرم یوسفیپسری با 18 سال سن و ابتلا به شخصیت مرزی و مصرف محرکی به نام دستمال دارم که تا به حال چندین بار کلینیک و کمپ بستری شده ولی متوجه شدم که احتمالا کاردردمانی می تونه بهش کمک کنه در این زمینه می تونم از شما کمک بگیرم ؟این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد