رضاییسلام من دختر شش ساله دارم تمام حروف رو به خوبی میتونه تلفظ کنه ولی موقع صحبت کردن هنوز مثل بچگیش صحبت میکنه این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران