ایرجبا سلام
پسرم 11 ماهه است بدلیل تشنج و تب نامعلوم بستری بود. بعد از مرخص شدن دیگر قادر به نشستن نشد. ام ار ای انجام دادیم تشخیص اولیه لکودستروفی بوده و الان آزمایش ژنتیک انجام داده ایم. جوابش 8ماه میاد. تو این فرجه میشه کاری براش انجام داد؟
مرگ و میر داره؟ آینده بچه چطور میشه؟
این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد