ابراهیم سعیدیباسلام دخترم متولد بهمن ماه 95است سال قبل متوجه شدم با نوک با راه میرود به دکتر ارتوبد مراجعه کردم گفتند کوتاهی باشنل است با عکسی که گرفتیم با توجه به قوسی که داشت گفتند فیزیوترابی کنه و 6ماه بعد بیادبعد مراجعه کردیم نوار عصب گرفتند دکتری که عصب گرفت گفتند شبیه بیماری شارکو ماری توث است ولی باید ام ار ای از کمر هم بشه الان جکار کنم واقعا با همین یک نوار عصب تشخیص دادند این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد