سلام من ۲۲ سالم شکاف کام داشتم عمل کردم گفتار درمانی انجام دادم اما صدام بده خواست می توانم برای معاینه مراجعه کنم بله میتوانید به مراکز گفتار درمانی مراجعه کنید گفتار درمانگرها در این زمینه روی نوع تلفظ و اصوات هم کار میکنند

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران