الهه رشیدی نیابا سلام.پسر من 3.5 ساله است و مبتلا به بیش فعالی خفیف و اختلال اوتیسم احتمالا سندرم اسپرگر می باشد.دارو مصرف می کند.(دگزاامفتامین و رسپریدون) برای کاردرمانی و گفتار درمانی اصلا همکاری نمیکند و برای رفتن به انجا مقاومت می کند.ایا باید پافشاری کنم یا مدتی کادرمانی را کنسل کنم.سوال بعدی هم اینکه چند ساعت کاردرمانی در هفته مورد نیاز این کودکان است؟ضمنا باتوجه به اینکه در شهرستان زندگی میکنم چطور میتوانم از خدمات مرکز شما استفاده کنم؟این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران