مقالات

در مطالعه ای که در سال 2016 انجام شد نشان داده شد که فراهم سازی محیط خانه از نظر حرکتی
 
فراهم کردن اسباب بازی ها و وسایلی که مهارت های حرکتی درشت و ظریف کودکان را درگیر می کند روی رشدشناختی و حرکتی
 
هم مهارت های حرکتی ظریف مانند
 
چنگ زدن
 
و هم مهارت های حرکتی درشت مانند
 
راه رفتن، دویدن، پریدن و .. اثر مثبتی دارد.
 
با توجه به این که نتایج مطالعات نشان می دهد که دوسالگی یک دوره پویا برای رشدمغز است که در طی آن  حجم مغز و ارتباطات نرونی افزایش پیدا می کند و همچنین این دوره، یک زمان مهم
 
برای شکل پذیری عصبی می باشد که پتانسیل بیشتری برای تغییرات رشدی فراهم می کند، والدین عزیز باید در نظر بگیرند که با فراهم کردن فرصت ها در محیط خانه مانند انواع محرک ها و
 
اسباب بازی ها می توانند رشد حرکتی و شناختی کودک را تحریک کنند.
 
 
 
 
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران

مشاوره رایگان

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه غرب تهران

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه مرکزی