گزارش روند بهبودی تکلمی در یک کودک 6 ساله متابولیک

گزارش موردی از کودک 6 ساله که در اثر بیماری متابولیکی دچار اسپاسم شدید در ناحیه دست ها و پاها و صورت شده بود. سن ارجاع به گفتار درمانی 4 سالگی.

شرح حال اول گفتار درمانی:

- آبریزش از دهان

- عدم توانایی در جویدن

- یبوست شدید به دلیل نجویدن غذاها

- گفتار در حد صداسازی /آ/./آ/

- وضعیت هوش با توجه به وضعیت جسمانی ولی نسبتا طبیعی

اقدامات درمانی

خانواده کودک بسیار پیگیر در جلسات درمانی و همچنین اجرای مرتب و صحیح مشاورات گفتار درمانی در منزل از جمله اقدامات درمانی (ماساژ دهان و صورت + اجرای مستقیم تمرینات بیانی) با وجود گذشت 2 سال کودک در جویدن توانایی بسیار خوبی پیدا کرده است. آبریزش از دهان کنترل شده است. یبوست تا حد بسیار خوبی برطرف شده است. بیان در حد جملات 2 کلمه ای شده است و گفتار خود انگیخته (خودبخودی) او بهبود داشته است.

امید که با پیگیری خانواده و توکل به خداوند شاهد پیشرفت روزافزون وی باشیم.

سید فاطمه رحیمی کارشناس گفتار درمانی rahimi@iranrehab

واژه های کلیدی یبوست

- آبریزش دهان 

-وضعیت هوش  :   

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران