مقالات

محققان یک دستگاه شبیه به رحم طراحی کرده اند که می تواند نوزادان نارس را برای ایجاد ریه ها و اندام های خود در چند هفته حیاتی که پیش از مواجه شدن با دنیای خارج وجود دارد، فراهم کند.

 در مطالعات حیوانی، رحم مصنوعی محیطی پر از مایع پر شده را فراهم می کند که در آن بره ها زنده ماندند و به مدت چهار هفته رشد می کنند که طولانی ترین آنها تا به امروز است. 

آلن فلک، رهبر تحقیقات و جراح جنین در بیمارستان کودکان فیلادلفیا (CHOP)، می گوید: «بره ها" به نظر می رسد که در همه جهات توسعه نرمال دارند. " 

بره ها می توانند به طور طبیعی نفس بکشند، چشمان خود را باز کنند، و عملکرد طبیعی عصبی و بلوغ را داشته باشند، پیشرفت های مهم در مورد دستگاه های انکوباسیون و تهویه ای که در حال حاضر برای کمک به زنده نگه داشتن نوزادان استفاده می شود. 

Flake و تیم امیدوارند که فناوری بتواند روزی برای درمان نوزادان کوچک و زودرس و برای کمک به آنها برای رشد سالم استفاده شود. 

پیشرفت در مراقبت از نوزادان، بقای نوزادان نارس را افزایش داده است، اما کسانی که محدودیت های حیاتی (22 تا 23 هفته حاملگی را تحمل می کنند) فقط 30 تا 50 درصد احتمال زنده ماندن دارند.کسانی که زنده ماندند، در معرض خطر 90٪ بیماری و بیماری های شدید مانند بیماری های ریوی، فلج مغزی و عوارض ناشی از اندام های رشد نیافته قرار دارند. 

همانطور که گزارش شده ، Flake و تیم آزمایش دستگاه با استفاده از هشت جنس جنین، که بسیار شبیه رشد ریه قبل از تولد به انسان است. بره ها از لحاظ فیزیولوژیکی معادل با نوزادان 23 تا 24 هفته بود. 

این دستگاه یک محیط مایع با دمای کنترل شده و نزدیک به استریل را فراهم می کند که در آن کودک می تواند مایع آمنیوتیک را همانطور که در رحم واقعی انجام می دهد، نفس بکشد، در حالی که قلب از طریق بند ناف به دستگاهی که اکسیژن را اضافه می کند و دی اکسید کربن را دفع میکند. 

طراح دستگاه جریان، مارکوس دیوی توضیح می دهد: "ریه های جنینی برای عملکرد در مایع طراحی شده اند، و ما این محیط را در اینجا شبیه سازی می کنیم، به این ترتیب ریه ها و سایر اعضای بدن می توانند در رشد و تکثیر مواد مغذی و عوامل رشد رشد کنند." 

هدف این است که نوزادان را از 23 هفته بارداری تا 28 هفته ببینیم، زمانی که ریه ها به اندازه کافی بالغ شده اند تا کودک بتواند هوا را نفس بکشد 

Flake  تیم همچنان برای اصلاح و آزمایش ایمنی دستگاه، که باید قبل از انجام آزمایشات حیوانی، از طریق آزمایش های حیوانات منتقل شوند. همچنین باید اندازه های کوچک باشد، زیرا نوزادان انسانی تنها یک سوم از بره های مورد استفاده در مطالعه هستند. محققان معتقدند که این تکنولوژی میتواند ظرف پنج سال دیگر برای چنین آزمایشهایی آماده باشد. 

مترجم فرهنگ محمدخانی کارشناس کاردرمانی