کاردرمانی در جنوب تهران ، کلینیک کاردرمانی در جنوب تهران ،مرکز کاردرمانی در جنوب تهران

کاردرمانی جنوب تهران

کاردرمانی یا آکیوپیشنال تراپی (occupational therapy) یا ارگوتراپی (به زبان فرانسوی) یکی از شاخه های توانبخشی می باشد که به عنوان یک رشته کل نگر تمامی ابعاد روحی، روانی و جسمی یک بیماری و تاثیرات جانبی مختلفی که بر روی عملکرد فردی و اجتماعی بیمار می گذارد را در نظر می گیرد. با ارائه تکنیک های درمانی مناسب ، ضمن توجه به علائق مراجع به درمان اختلالات در حیطه های جسمانی و روانی در مقاطع سنی مختلف می پردازد. فرد را از وابستگی خارج کرده و به سوی انجام فعالیت های مستقل روزانه یاری می دهد.

متخصصان کاردرمانی با تسلط بر علوم مختلف از جمله فیزیولوژی، آناتومی و روانشناسی یک برنامه جامع درمانی و درصورت لزوم رویکرد های جبرانی و تطابقی به مراجعه کنندگان ارائه می دهند که تمامی حیطه های زندگی فرد را در نظر می گیرد.

در مرکز کاردرمانی جامع توانبخشی ایران با استفاده از تکنیک های درمانی و رفتاری، بازی درمانی ، حرکت درمانی و استفاده از اتاق تاریک مشکلات این کودکان را تا حد امکان بهبود می بخشد.

 

مرکز کاردرمانی در جنوب تهران

مرکز کاردرمانی مولوی ، مرکز کاردرمانی 17 شهریور ، مرکز کاردرمانی شهر ری ، مرکز کاردرمانی یافت آباد ، مرکز کاردرمانی شهرک مسعودیه ، مرکز کاردرمانی جوادیه ، مرکز کادرمانی خانی آباد نو

 

کلینیک کاردرمانی جنوب تهران

کلینیک کاردرمانی نازی آباد ، کلینیک کاردرمانی منیریه ، کلینیک کاردرمانی مشیریه ، کلینیک کاردرمانی افسریه ، کلینیک کاردرمانی امیریه ، کلینیک کاردرمانی خراسان ، کلینیک کاردرمانی خاوران

 

کاردرمانی در جنوب تهران

کاردرمانی راه آهن ، کاردرمانی شوش ، کاردرمانی خزانه ، کاردرمانی سیزده آبان ، کاردرمانی اتابک ، کاردرمانی ابوذر ، کاردرمانی شاپور ، کاردرمانی سیروس