کاردرمانی در تهران ، کلینیک کاردرمانی در تهران ،مرکز کاردرمانی در تهران

کاردرمانی در جنوب تهران

کاردرمانی جنوب تهران

کاردرمانی یا آکیوپیشنال تراپی (occupational therapy) یا ارگوتراپی (به زبان فرانسوی) یکی از شاخه های توانبخشی می باشد که به عنوان یک رشته کل نگر تمامی ابعاد روحی، روانی و جسمی یک بیماری و تاثیرات جانبی مختلفی که بر روی عملکرد فردی و اجتماعی بیمار می گذارد را در نظر می گیرد. با ارائه تکنیک های درمانی مناسب ، ضمن توجه به علائق مراجع به درمان اختلالات در حیطه های جسمانی و روانی در مقاطع سنی مختلف می پردازد. فرد را از وابستگی خارج کرده و به سوی انجام فعالیت های مستقل روزانه یاری می دهد.

کاردرمانی در شمال تهران

کاردرمانی شمال تهران

کاردرمانی استفاده از فعالیت‌های هدفمند برای جلوگیری از ناتوانی و حفظ سلامتی و دادن استقلال برای انجام کارهای افرادی است که به نوعی دچار آسیب جسمی، ذهنی یا روانی هستند. ارائه خدمات کاردرمانی در مرکز توانبخشی ایران شامل : آموزش مهارتهای زندگی روزمره ، ایجاد و توسعه مهارتهای درکی ، حرکتی و عملکرد یکپارچگی حس ، توسعه مهارتهای بازی و توانایی های اوقات فراغت ، طراحی ، ساختن یا بکار بردن وسایل کمکی ، توصیف و تفسیر آزمونها مثل ارزیابی قدرت عضلانی ، ارزیابی دامنه حرکتی و نیز تطبیق محیط برای کودک میباشد. این خدمات به طور فردی ، گروهی یا در سیستم های اجتماعی ارائه می گردد.

کاردرمانی در غرب تهران

کاردرمانی غرب تهران

کاردرمانی استفاده از فعالیت‌های هدفمند برای جلوگیری از ناتوانی و حفظ سلامتی و دادن استقلال برای انجام کارهای افرادی است که به نوعی دچار آسیب جسمی، ذهنی یا روانی هستند. مرکز توانبخشی ایران با داشتن کارشناسان مجرب در زمینه کاردرمانی جسمی و ذهنی ، گفتار درمانی ، ارتوپدی ، بازی درمانی ، درمان فلج مغزی و ... برای درمان کودکان این قشر فعالیت میکند.

کاردرمانی در شرق تهران

کاردرمانی شرق تهران

کاردرمانی عبارت است از استفاده درمانی از کارها و فعالیت‌های روزمره زندگی برای افراد و گروه‌ها با هدف تسهیل مشارکت آن‌ها در نقش‌های زندگی و موقعیت‌های منزل، مدرسه، محیط کار و اجتماع. کاردرمانی یکی از رشته‌های شاخهٔ تیم توانبخشی است.