مرکز گفتار درمانی در شهران ، کلینیک گفتار درمانی در شهران ، گفتار درمانی شهران

شهروندان گرامی با سلام

کلینیک گفتار درمانی شهران با پانزده سال سابقه خدمت گذاری با بهره گرفتن از بهترین پزشکان در راستای خدمات بهتر در  مرکز گفتار درمانی شهران  آماده خدمات رسانی حوزه گفتار درمانی شهران می باشد

  مرکز گفتار درمانی شهران با هدف سلامتی کامل شما شهروندان گرامی همواره بر این تلاش است تا خدماتی که در گفتار درمانی شهران ارایه می شود برای شما شهروندان عزیز و محترم مفید واقع شود و تا سلامتی کامل شما شهروندان محترم در کنار شما خواهیم بود