روشهاي تشخيص صرع ( صرع چگونه تشخيص داده مي شود؟ )( آزمايشات تشخيص صرع چيست؟ )

پزشكان آزمايشات مختلفي را بر تشخيص صرع و نوع آن در کودکان تجويز مي كنند.

در برخي موارد, فرد علائمي دارد كه بسيار شبيه تشنج مي باشد اما در حقيقت حوادث غير صرعي (nonepileptic events) هستند كه به وسيله ساير بيماريها به وجود آمده‌اند.حتي پزشكان قادر نيستند تفاوت بين اين بيماريها و صرع را بدون ارزيابي (مشاهده) دقيق و انجام آزمايشات تكميلي بگويند

نوار مغزی در کودکان فلج مغزی (EEG):

دستگاه الكتروانسفالوگراف از طريق الكترودهايي كه روي جمجمه (پوست سر) قرار داده مي شود, امواج مغزي را ثبت مي كند. اين رايج‌ترين تست تشخيصي براي صرع است و ناهنجاري در فعاليت الكتريكي مغز را نشان مي دهد. افراد مبتلا به صرع دائما تغييراتي در الگوي طبيعي امواج مغزي‌شان دارند حتي زماني كه آنها تشنج نمي كنند. با وجود اينكه اين تست مي تواند در تشخيص صرع مفيد باشد اما به دور از خطا نمي باشد و تست كاملي نيست. در برخي افراد حتي بعد از داشتن تشنج ممكن است الگوي امواج مغزي‌شان در نوار مغز طبيعي باشد. در موارد ديگر, امواج مغزي غيرعادي در بخش دروني مغز جائيكه الكتروانسفالوگراف قادر به تشخيص آنها نيست به وجود مي آيد. نمايشگر ويديوئي اغلب همراه با الكتروانسفالوگراف براي تشخيص ماهيت تشنج فرد استفاده مي شود. همچنين, در برخي موارد, از آن براي تمييز دادن با ساير بيماريها مثل اريتمي قلبي و يا حملات خواب كه ممكن است شبيه صرع باشند, استفاده مي شود.

درصد قابل توجهی از کودکان فلج مغزی مبتلا به انواعی از صرع و تشنج میباشند تیم کاردرمانی و گفتار درمانی مرکز ایران تجربه بالایی در مواجهه با کودکان فلج مغزی دارای صرع و تشنج دارد در صورت تجویز توانبخشی برای کودکتان که دچار صرع میباشد بدون هیچ نگرانی در خصوص نوع کارکرد با ما تماس بگیرید 66596151

 

اسكنهاي مغزي در کودکان فلج مغزی

يكي از مهمترين راههاي تشخيص صرع به وسيله استفاده از اسكنهاي مغزي است. رايجترين اسكنهاي مغزي مورد استفاده شامل CT (توموگرافي كامپيوتري), PET (توموگرافي از طريق انتشار پوزيترون) و MRI (تصوير برداري بوسيله ميدان مغناطيسي تشديد شده) مي باشند. CT و MRI , ساختار مغز را آشكار مي سازد, كه مي تواند براي تشخيص تومورهاي مغزي, كيستها و ساير ناهنجاريهاي ساختار مغز مفيد باشند. PET و نوع پيشرفته و سازگار يافته MRI بنام FMRI مي تواند براي پايش فعاليت مغز استفاده شود و نشان دهد كه ناهنجاريها چگونه كار مي كنند. SPECT (توموگرافي كامپيوتري به وسيله انتشار يك نوترون) نوع نسبتا جديد اسكن مغزي است كه گاهي اوقات براي تعيين كانون تشنج در مغز استفاده مي شود.

در برخي موارد پزشكان از نوع آزمايشي و جديد اسكن مغزي به نام MEG (دستگاه ثبت مغناطيسي مغزي) استفاده مي كنند. MEG پيامها يا سيگنالهاي مغناطيسي كه به وسيله نورونها ايجاد مي شوند را آشكار مي سازند و به پزشكان اين اجازه را ميدهد تا فعاليت مغز را در نقاط مختلف بدن, در هر زمان ببينند و پايش كنند و تفاوت عملكردهاي مغز را آشكار مي سازد. MEG از نظر ايده يا مفهوم كلي, شبيه EEG است با اين تفاوت كه نياز به الكترود ندارد و مي تواند سيگنالها يا پيامها را از نقاط عميق‌تر و دروني‌تر مغز نسبت بهEEG آشكار سازد.

پزشكان همچنين به وسيله اسكنهاي مغزي كه MRS (تجزيه و تحليل كننده طيفهاي مغناطيسي تشديد شده) ناميده مي شوند و مي توانند ناهنجاريها را در فرآيند بيوشيميايي مغز را آشكار سازند, ارزيابي مي كنند.

سابقه پزشكي

گرفتن سابق پزشكي كامل, شامل علائم و مدت تشنجها, هنوز يكي از بهترين روشهاي موجود براي تشخيص اينكه آيا فرد صرع دارد و نوع تشنج او چيست مي باشد. از زمانيكه فرد تشنج مي كند اغلب بياد نمي آورد كه چه اتفاقي افتاده است, شرح حال يا گزارشات مراقبين از تشنجها براي ارزيابي بسيار مهم هستند.

آزمايشات خون در کودکان فلج مغزی

پزشكان اغلب نمونه‌هاي خوني براي آزمايش مي گيرند به خصوص زمانيكه آنها كودكي را معاينه مي كنند. اين نمونه‌هاي خون اغلب براي بيماريهاي متابوليك و ژنتيكي آزمايش مي شوند كه ممكن است همراه با تشنج باشند. همچنين آنها براي مشكلات ديگري مثل عفونتها, مسموميت با سرب, كم خوني و ديابت كه ممكن است علت يا محركي براي تشنج باشند, بررسي مي‌شوند.

گردآوری:جوادیگانه کارشناس کاردرمانی

 

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران