مقالات

بنابر نظریه  PubMed Health, اتيسم يك اختلال رشدي است كه تا قبل از سن سه سالگي نشان داده مي شود.
افراد مبتلا به اتيسم در تعاملات اجتماعي و مهارتهاي ارتباطي مشكل دارند.
درماني براي اتيسم وجود ندارد و دانشمندان هم علتش را نميدانند.


با اين حال، مداخلات زيادي وجود دارد كه ميتوانند به كودكان اتيسم كمك كنند  تا حدامكان به سمت زندگي با عملكرد بالا هدايت شوند( سوق داده شوند).

    •    فعاليتهاي اجتماعي (Social Activities):
كودكان مبتلا به اتيسم در تعامل با بزرگسالان و كودكان مشكل دارند و اغلب در محيط هاي اجتماعي كناره گيري مي كنند.
كودكان مبتلا به  اتيسم اغلب از تماس چشمي دوري ميكنند، ممكن است لبخند نزنند، با ديگران مانند اشيا رفتار كنند و احساس همدلي يا همدردي نشان ندهند.
فعاليت هايي مانند
بازيهاي تخته اي(board games) و
بازيهاي كارتي(card games) به كودكان نوپاي مبتلا به اتيسم نوبت گيري را ياد مي دهند.
ساير فعاليتهاي گروهي مثل قصه گويي، خواندن آهنگ هاي گروهي و قرار هاي بازي( play dates) كمك ميكنند تا مهارتهاي اجتماعي كودك نوپا بهتر شود.


    •    فعاليتهاي شناختي (Cognitive Activities):
رشد شناختي شامل حل مساله، پردازش اطلاعات و تفكر مي باشد.
كودكان  نوپاي مبتلا به  اتيسم ممكن است در برخي از اين مهارتها مشكل داشته باشند.
خصوصا از آنجايي  كه دامنه توجه آنها كوتاهتر از كودكان بدون اختلال اتيسم  مي باشد.
به گزارش BrightTots.com, كودكان نوپا ميتوانند از طريق بازي با ديگران، يادگيري شكلها، رنگها و بازيهاي حافظه اي بر گسترش دامنه توجهشان و يادگيري علت و معلول كار كنند.
كودكان نوپاي مبتلا به اتيسم اغلب فقط از انجام چند فعاليت لذت ميبرند. با اين حال، اهميت دارد كه كودك نو پاي خود را در تلاش براي انجام فعاليتهاي جديد تشويق كنيد.     •   فعاليتهاي ارتباطي (Communication Activities):
به گزارش نويسندگان Watson و Baranek، مشكلات ارتباطي در كودكان نوپاي مبتلا به اتيسم ميتوانند در محدوده خفيف تا شديد باشند.
اين علايم ممكن است شامل ارتباط برقرار كردن تنها با اشاره و حركات و نه كلمات، رشد كلامي آرام يا نبود آن، و اشاره كردن به اشيا مي باشد كه كودكان نوپا مي بايست در طي چهارده ماه اول زندگي در آن مهارت يافته باشند.
ساخت تابلوي ارتباطي (communication board) با تصاويري از اشيايي مانند غذا، نوشيدني، و اسباب بازيها به كودك نوپا اجازه ميدهد به آنچه كه ميخواهد اشاره كند. 
    •    فعاليتهاي حركتي (Motor Skill Activities):
كودكان نوپاي مبتلا به اتيسم ممكن است در برخي از مهارتهاي حركتي درشت يا ظريف مهارت نداشته باشند.
مثلا، يك كودك نوپاي مبتلا به اتيسم ممكن است لنگان و با بي نظمي بدود يادر راندن يك سه چرخه يا چهارچرخ كه مناسب سنش هست مشكل داشته باشد.
 ممكن است مهارت هاي حركتي ظريف  به علت اتيسم تحت تاثير قرار بگيرند مانند به  تنهايي غذا خوردن، مسواك زدن دندان يا برس زدن موها.
متخصصين كاردرماني ميتوانند با كودكان نوپا بر روي مهارت هاي حركتيشان كار كنند.

 

ترجمه توسط تیم پژوهشی مرکز جامع توانبخشی ایران

1000 کاراکتر باقیمانده


خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران

مشاوره رایگان