این مرکز با بهره گیری از جدید ترین نرم افزار های رایانه ای در زمینه گفتار درمانی تخصصی کودکان فعال میباشد