درمان نوزادان فلج مغزي با خون بند ناف

نويسنده : عاطفه قلع ريز
درآينده نزديک
نوزادان مبتلا به فلح مغزی و سي پي با خون بند ناف درمان مي شوند
رئيس سازمان بانك خون كشور گفت: بانك خون كشور با هماهنگي مراكز تحقيقاتي قرار است در آينده براي اطفال مبتلا به فلج مغزي و بيماران سي پي از سلول‌هاي خون بند ناف استفاده كنند.

 
مرتضي ضرابي درگفتگو با ماهنامه زندگي سالم افزود: تا پايان امسال ميزان خون بند ناف به 12 هزار نمونه افزايش مي‌يابد اما اكنون هيچ‌گونه اطلاع رساني در مورد ذخيره سازي خون بند ناف در كشور انجام نمي‌شود.
وي بيان داشت:‌ در سال جاري براي نخستين بار سه عمل پيوند با استفاده از خون بند ناف در كشور و با هماهنگي سه بيمارستان شريفي،‌ طالقاني و شهدا انجام خواهد گرفت.
رئيس بانك خون بند ناف كشور خاطرنشان كرد: در اين بانك صرفا جمع آوري و نگهداري خون بند ناف انجام مي‌شود و در صورت نياز مراكز پيوند به سلول، خون بند ناف در اختيار آنان قرار داده مي‌شود.
وي ادامه داد: هر فرد تعداد سلول‌هاي خون بند ناف متفاوتي دارد كه در زايمان طبيعي حجم خون بند ناف بيشتر از زايمان سزارين است همچنين با توجه به سن مادر و زايمان اول، تعداد سلول‌هاي خون بند ناف افزايش مي يابد.
ضرابي تصريح كرد: هم اكنون هر خانواده‌اي برحسب تمايلش با پرداخت هزينه‌اي خون بند ناف نوزاد خود را در بانك خون نگهداري مي‌كنند تا در صورت نياز براي عمل پيوند بتوانند از آن استفاده كنند.
رئيس بانك خون بند ناف كشور اضافه كرد: در شهرستان‌ها هر خانواده مبلغ650 هزار تومان براي قرار دادن خون بند ناف نوزاد خود در بانك خون پرداخت مي‌كند كه در كل سالانه نزديك به 103 هزار تومان براي نگهداري خون بند ناف ‌پرداخت مي‌شود اما در تهران اين رقم بيشتر است.
وي گفت: ايجاد بانك عمومي خون بند ناف به منظور اهدا براي افرادي كه نياز به عمل پيوند دارند از ديگر برنامه‌هاي بانك خون است كه در آينده اميدواريم به مرحله اجرا برسد.
ضرابي با بيان اينكه استفاده از خون بند ناف براي عمل پيوند در صورتي امكان‌پذير است كه فرد گيرنده و دهنده خون بند ناف با هم خصوصيات ژنتيكي يكساني داشته باشند، افزود: استفاده از خون بند ناف نوزاد براي والدين تا 50 درصد احتمال موفقيت وجود دارد و اين در حالي است كه براي خواهر و برادر اين موفقيت به 25 درصد مي‌رسد.
رئيس بانك خون بند ناف كشور با اشاره به اينكه استفاده از خون بند ناف تنها براي درمان بيماران خوني مورد استفاده است، اضافه كرد: در كشورهاي اروپايي از خون بند ناف براي بيماراني كه مبتلا به اختلال عصبي و فلج مغزي هستند،‌ استفاده مي‌شود.
وي اظهار داشت:‌ در حال حاضر هشت هزار و 500 نمونه خون بند ناف در بانك خون كشور ذخيره سازي كرده‌ايم كه هنوز هيچ مورد از اين تعداد براي درمان بيماران استفاده نشده است.
ضرابي تصريح كرد: با توجه به اينكه سيستم ايمني كودكان تكامل نيافته و هنوز اين سيستم بدن را به خوبي نمي‌شناسد، استفاده از سلول‌هاي بنيادي خون بند ناف نسبت به سلول‌هاي بنيادي مغز و استخوان براي انجام عمل پيوند از عارضه كمتر و شانس بيشتري برخوردار است.
وي با بيان اينكه براي انجام هر عمل پيوند به طور متوسط به ازاي هر كيلو گرم وزن بدن به 20 تا 30 ميليون سلول خون بند ناف نياز داريم، اظهار داشت: به طور مثال اگر 400 ميليون سلول خون بند ناف نگهداري كنيم براي فردي كه داراي وزن 20 كيلوگرم است امكان پيوند وجود دارد و اگر يك ميليارد سلول ذخيره كنيم حداكثر براي يك فرد با وزن 30 تا 40 كيلو گرم عمل پيوند امكان‌پذير است.
وي با بيان اينكه براساس استانداردهاي جهاني يك خون بند ناف را مي‌توان تا 20 سال در بانك خون نگهداري كرد، بيان داشت: اين در حالي است كه امكان نگهداري خون بند ناف در30 تا 35 سال هم امكان‌پذير است.
ضرابي گفت: در حال حاضر در 13 استان كشور دفاتر دخيره سازي خون بند ناف ايجاد كرده‌ايم كه تا پايان سال سه استان ديگر نيز به آن اضافه خواهد شد.
وي افزود: در صورتي كه بتوانيم كار نگهداري از سلول‌هاي خون بند ناف را علاوه بر ذخيره سازي در استان‌ها ايجاد كنيم عمل پيوند با سرعت بيشتري انجام خواهد گرفت.
وي با اشاره به اينكه ذخيره سازي خون بند ناف در كمتر از 24 ساعت بايد انجام شود ادامه داد: نبود سلول خون بند ناف به مقدار نياز عمده ترين مشكل بانك خون است.

این خبر دریجه های جدیدی برای درمان قلج مغزی به رو نوزادن فلج مغزی باز مینماید

 منبع:www.zendegisalam.ir